MUCOS Pharma CZ

Účinnost aditivní orální enzymoterapie u pacientů s karcinomem tlustého střeva

Popiela T. (1); Kulig (1); Bock P.R. (2); Hanisch J. (2)

1 Department of General and Gastroenterological Surgery, University Cracow, Poland
2 IFAG Basel, Basel, Switzerland

The European Cancer Conference, Vienna 12. -16. Sept. 1999, Enzyme forum ECCO 10, poster 19-20

599 KA (19-07-2)


Pro vyhodnocení účinku aditivní léčby orálně podávanou směsí enzymů (Wobe-Mugosâ E, MUCOS Pharma, Geretsried, Německo) (OE) byla provedena multicentrická retrolektivní kohortní analýza terapeutických dat u dvou paralelních skupin pacientů s karcinomem tlustého střeva. Do studie bylo zahrnuto celkem 1242 pacientů a 93% pacientů podstoupilo operaci. Pacienti z obou skupin (pokusná skupina s OE, n=616; kontrolní skupina bez OE, n=626) dostávali standardní protinádorovou terapii (radio-, chemoterapii) a buď žádnou další terapii nebo různé jiné formy následné péče (jmelí, echinacea, thymus, selen, vitamin A atd.).  Pacienti obou skupin byli srovnatelní z hlediska demografických parametrů, rizik onemocnění, prognostických kritérií a základní onkologické léčby.
Primárním kritériem účinnosti bylo multivariační sumární kritérium symptomů způsobených onemocněním a prováděnými léčebnými zákroky. Analýzy podskupin byly prováděny u pacientů léčených  OE resp. bez OE a standardní protinádorovou terapií, s nebo bez jiných forem následné péče. Při analýze symptomů způsobených onemocněním a prováděnými léčebnými zákroky byla zjištěna významná a klinicky relevantní výhodnost terapie u pokusné skupiny s mírou převahy MW = 0,6077 (95%Cl: 0,55 až 0,66).
Nejvíce došlo ke snížení symptomů: nevolnost, zvracení, ztráta chuti k jídlu, průjem, bolest hlavy, únava, deprese, snížení kognitivních funkcí, neklid a poruchy spánku. Léčba s OE výrazně snížila počet a závažnost nežádoucích účinků radio- a chemoterapie: nežádoucí účinky mělo v pokusné skupině 34,2% pacientů, zatímco v kontrolní skupině 63,7%. 
Přežívání bylo hodnoceno u celkového vzorku pacientů přizpůsobenému demografickým, rizikovým a terapeutickým kritériím pomocí Kaplan-Meierova odhadu. U pacientů ve stádiu onemocnění Dukes D byl počet pacientů a doba pozorování dostatečná pro analýzu přežívání. V této skupině pacientů byl zjištěn zřetelný účinek OE na střední dobu přežití.
Bylo zjištěno, že včasná a nepřetržitá léčba OE je účinnou aditivní terapií u pacientů s karcinomem tlustého střeva: OE zmírňuje typické symptomy nádorového onemocnění a tím zlepšuje kvalitu života pacienta, zmírňuje vedlejší účinky radio- a chemoterapie a má schopnost prodloužit dobu přežití (pouze předběžná data).

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.