MUCOS Pharma CZ

Využití systémové enzymoterapie (Phlogenzym) při léčbě radiačních mukositid u pacientů s nádorovým onemocněním hrtanu

Plužnikov M. S., Rjabova M.A., Karpiščenko S.A. 

Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae 1999, Vol. 5, No.1-2/99, pp. 73-75.

17 KR


Při nádorové radioterapii bývá zasažena i okolní zdravá tkáň. Rozlišují se 3 stupně kožní reakce : 1. – erytém, vzniká při celkových dávkách 30 – 35 Gy, 2. – suchá dermatitida (hyperemie, otok, odlučování epidermis, narušení funkce potních a slinných žláz. Kůže je suchá, pigmentovaná.), vzniká při dávkách 40 Gy, 3. – vlhká dermatitida, dávky 50 Gy a více. Sliznice je citlivější k záření než kůže. Z důvodu narušení bazální membrány vznikají zjizvení pod bílým fibrinózním povlakem. Bolestivost narušuje polykání. Prohlubuje se radiační mukositida s poškozením buněk slinných žláz a v důsledku toho – rozvojem xerostomie (suchost úst).
Dochází ke ztrátě chuti k jídlu, nemocní trvají na přerušení ozařování.
Za účelem profylaxe radiační mukositidy se doporučuje dodržování nedráždivé diety, s vynecháním kouření a alkoholu. Reakce z ozáření se léčí pomocí antibiotik, analgetik, alkalických kloktadel, vitamínů, atd.
Byl sledován klinický efekt Phlogenzymu v léčbě mukositidy z ozáření u 15 nemocných s karcinomem hrtanu. 9 nemocných se podrobilo endoskopické resekci hrtanu, 2 extirpaci hrtanu, 3 byli léčeni pouze ozařováním a 1 pacient byl po faryngotomii a resekci patrové mandle a kořene jazyka. Kontrolní skupinu tvořilo 15 pacientů s nádorovým onemocněním hrtanu a léčených ozařováním bez využití Phlogenzymu.
Pacienti v kontrolní skupině trpěli obtížemi, jako je sucho v ústech, bolest při polykání, hypere
mie, fibrinózní povlaky, ulcerace na sliznici. Bez ohledu na tradiční doprovodnou terapii (antibiotika, nesteroidní antirevmatika, anestetika) bylo nutno u 4 pacientů, kteří odmítali potravu, přerušit radioterapii. Následky ozařování přetrvávaly 3 týdny až 3 měsíce po ukončení léčby, což mělo za následek omezený příjem potravy s nezbytnou medikací. Ve skupině nemocných, kteří dostávali 2x3 tbl Phlogenzymu denně po dobu 10 dní, nebyl ani v jednom případě zaznamenán vznik radiační mukozitidy 2. stupně, vznik fibrinózních povlaků a ulcerací. Radioterapie nebyla přerušena u žádného pacienta. Úbytek hmotnosti těchto nemocných činil 5 %, v kontrolní skupině 10 %. Počet leukocytů v krvi se snížil u pacientů léčených Phlogenzymem na 5 x 109 / l, v kontrolní skupině na 3 x 109 / l. Projevy mukozitidy vymizely u enzymové skupiny v průběhu prvního týdne po ukončení ozařování. Použití systémové enzymoterapie tedy zmírnilo závažnost poradiační mukozitidy, preparát byl dobře snášen a nevyskytly se žádné vedlejší účinky.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.