MUCOS Pharma CZ

Využití preparátu Phlogenzym v terapii sekretorické otitidy v ambulantní praxi

Veldová Z., Martínková R., Maděrová S.

Audiocentrum Praha

62. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 9.-11. Září, 1999, Hradec Králové, abst. P 12

(17-01-2)


Chronická sekretorická otitida je zvláštním typem zánětu středouší, který je často příčinou převodní nedoslýchavosti s negativními dopady na vývoj řeči u dětí předškolního věku. Kauzální léčba tohoto onemocnění prakticky neexistuje. V konzervativní léčbě se používají mukolytika ke snížení vazkosti sekretu a dekongesční léčby (někdy se složkou antihistaminika) ke zmírnění otoku sliznic.
Autorky předkládají svoje první zkušenosti s preparátem Phlogenzym v konzervativní medikamentózní léčbě sekretorické otitidy. Phlogenzym je kombinovaný enzymový preparát (bromelain, trypsin, rutin) s účinky antiedematózními, antiflogistickými, fibrinolytickými a imunomodulačními.
Do sledování bylo zařazeno 26 dětí, které navíc k obvyklé léčbě dostávaly Phlogenzym po 3 měsíce (skupina E - enzymy). V kontrolním retrospektivním souboru (skupina K) bylo 16 dětí léčených dříve stejnou klasickou konzervativní léčbou. Ve skupině E došlo častěji k úplné normalizaci tympanometrické křivky - 60 % oproti 25 % v kontrolní skupině K. Práh vzdušného vedení (převodní složka nedoslýchavosti) se snížil u skupiny E o 35 % oproti 25 % ve skupině K. Při neúspěšnosti konzervativní léčby muselo podstoupit operační léčbu pouze 7,7 % pacientů skupiny E oproti 25 % skupiny K. U 12 dětí ze skupiny E byl navíc sledován test fonematického sluchu podle Škodové, který ukázal signifikantní posun vnímání distinktivních rysů hlásek (znělost x neznělost). Pozitivní vliv terapie byl zjištěn u 83 % (z těchto 12 dětí). Preparát Phlogenzym se tedy jeví jako vhodná součást komplexní konzervativní léčby sekretorické otitidy.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.