MUCOS Pharma CZ

Využití preparátu Phlogenzym v terapii a prevenci edémů hlasivek u hlasových profesionálů

Veldová Z.

AUDIOCENTRUM Tv, Praha

XI. Celostátní foniatrické dny E. Sedláčkové, 2000, 12. - 14. 10. 2000, Hradec Králové, přednáška str. 39

(19-08-2)


Porucha hlasu způsobená edémem hlasivek u hlasových profesionálů je často důsledkem přetěžování hlasu a v kombinaci s katarem horních cest dýchacích může vyřadit hlasového profesionála na delší dobu z jeho aktivní činnosti.
Léčba edémů hlasivek je často komplikovaná v tom, že tito pacienti vyžadují krátkodobou léčbu a rychlý návrat k aktivní hlasové činnosti /opera,divadla /. Autorka v této práci předkládá srovnání účinků dvou odlišných preparátů v léčbě edémů hlasivek : klasická antiedematosní léčba, představovaná AESCINEM /preparáty Aescin,Reparil,Yellon/ versus SYSTEMOVÁ ENZYMOTERAPIE /preparát Phlogenzym/ - s ohledem na kontraindikace běžné antiedematosní léčby u žen, které užívají perorální steroidní antikoncepci nebo jinou hormonální substituční léčbu během menopausy /prevence osteoporosy apod./.
Sledovány byly dva soubory pacientek, hlasových profesionálek. První soubor byl léčen klasickými antiedematosními preparáty, druhému souboru, tvořenému převážně ženami, které užívaly steroidní kontraceptiva nebo hormonální substituční léčbu, jsme podávali systémovou enzymoterapii - preparát Phlogenzym.
Jako kriteria úspěšnosti léčby jsme zvolili jednak a/ metody subjektivní : hodnocení hlasu dle stupnice UEP, a dále b/ metody objektivní : vyšetření hlasového pole, fonační dobu, u některých pacientek multidimenzionální analyzu hlasu /MDVP/, rychlost návratu do plné hlasové práce.
Z výsledků naší práce vyplývá, že preparát Phlogenzym může plnohodnotně nahradit léčbu Aescinem v případech, kdy tento preparát nemůže být aplikován a umožní tak ženám užívajícím hormonální léčbu vykonávat jejich profesi bez omezení.
Vzhledem k edémprotektivnímu účinku Phlogenzymu by jistě stálo za úvahu profylaktické podávání hlasovým profesionálům v kritických obdobích - podzim - během zvýšeného rizika infektů HCD a větší hlasové námahy.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.