MUCOS Pharma CZ

Terapeutická účinnost Wobenzymu u pacientů s ložiskovou pneumonií

Šved M.I., Dubkova G.I.

Ternopolská lékařská akademie, Ukrajina

Visnik naukovych doslidženij 1999, č. 2, str. 79-82.


Bylo sledováno 51 pacientů ve věku 23-66 let s akutní ložiskovou pneumonií. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin: kontrolní skupina zahrnovala 24 pacientů, kteří byli léčeni standardní terapií - antibiotikum Rovamycin, Biseptol, broncholytické a vitamínové preparáty ve středních terapeutických dávkách; pokusnou skupinu tvořilo 27 pacientů, u kterých byl součástí komplexní léčby Wobenzym v dávce 3x4 drg. denně. Léčba probíhala u všech pacientů po dobu 18-20 dní. Obě skupiny byly srovnatelné z hlediska věku, zánětlivého procesu v plicích, vážnosti průběhu onemocnění a typologie mikroflóry. Diagnóza byla potvrzena běžnými klinickými, rentgenologickými a laboratorními kritérii.
Srovnávací skupinu tvořilo 20 zdravých dobrovolníků.
U všech pacientů byla zjištěna horečka, kašel suchý nebo s vykašláváním malého množství hlenu, lokální změny plicní tkáně. Závažnost onemocnění byla hodnocena jako střední.
U pacientů byla hodnocena imunitní reaktivita daná počtem T-lymfocytů a jejich subpopulací - TH a TS. Funkční aktivita byla sledována při blastické transformaci na fytohemaglutinin. Humorální imunita byla hodnocena podle počtu imunoglobulinů a B-lymfocytů v reakci na komplementově závislé tvorbě rozet. Byla sledována také hladina cirkulujících imunitních komplexů a parametry peroxidace lipidů.
U pacientů kontrolní skupiny došlo po 5-7 dnech léčby v 71% případů k normalizaci tělesné teploty, zmírnil se kašel. Po 16-18 dnech léčby bylo u 62,5% pacientů rentgenologicky zjištěno odeznění pneumonie. Došlo také ke zvýšení počtu TH a TS, nenastala však normalizace humorální imunity.
U pokusné skupiny léčené komplexní terapií s Wobenzymem nastalo výrazně rychleji celkové zlepšení. Již po 3-4 dnech léčby bylo 78% pacientů bez teplot. Po 10-12 dnech bylo zjištěno odeznění pneumonie u 81,5% pacientů. Velmi důležité bylo zjištění, že pouze u 14,8% případů prokázalo sekundární bakteriologické vyšetření přítomnost patogenní mikroflóry, oproti 62,5% v kontrolní skupině. Začlenění Wobenzymu do komplexní terapie vedlo také k normalizaci množství T-lymfocytů a jejich subpopulací, ke snížení počtu a aktivity B-lymfocytů a cirkulujících imunitních komplexů. Statisticky významně se také snížily parametry peroxidace lipidů.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.