MUCOS Pharma CZ

První zkušenosti s dlouhodobým podáváním preparátu Wobenzym u dětí s recidivujícími respiračními infekcemi

Vokálová I.

Ordinace klinické imunologie a alergologie, Veltrusy

4. Konference dětské pneumologie, 25. 5. 1999, Praha – Motol
Čes. Pediatrie 2000, R. 55, č. 4, str. VIII


Z pacientů, kteří jsou sledováni v ordinaci klinické imunologie a alergologie v Kralupech a Veltrusech, bylo vybráno 30 dětí ve věku 3 - 15 let s recidivujícími infekcemi horních i dolních dýchacích cest a s odchylkou alespoň jednoho z vybraných imunologických vyšetření (snížením CD3, IgA, IgG nebo zvýšením IgE). Těmto dětem byl 6 měsíců podáván preparát Wobenzym v dávce 1 tbl./6 kg  hmotnosti/den a průběžně sledován jejich celkový stav. Před zahájením léčby a po jejím ukončení bylo provedeno i laboratorní vyšetření. Stav dětí byl pak monitorován i v dalších 6 měsících, kdy již Wobenzym nedostávaly. U převážné většiny dětí podávání Wobenzymu pokrylo podzimní, zimní a jarní měsíce (1997, 98), kdy mají jinak maximum obtíží.
V průběhu podávání Wobenzymu byl zaznamenán významný pokles recidiv respiračních infekcí, zmírnění jejich závažnosti a omezení spotřeby antibiotik. Po léčbě došlo i k úpravě hodnot některých imunologických vyšetření. Dobrý klinický stav dětí přetrvával i v následujících 6 měsících a u většiny trvá i v další rizikové sezóně (podzim, zima - 1998/ 99).
Autorka si je vědoma, že prezentuje výsledky u relativně malé skupiny pacientů, které nebyly srovnávány se skupinou kontrolní. Domnívá se ale, že slibné výsledky užívání preparátu, který doposud není příliš rozšířen v naší pediatrické praxi, by mohly být zajímavé a podnětné i pro další dětské lékaře.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.