MUCOS Pharma CZ

Phlogenzym v léčbě sekretorické otitidy

ORL klinika 2. LF UK a FN Motol

62. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 9.-11. září, 1999, Hradec Králové, abst. P 11


Autoři hodnotí soubor 34 pacientů ve věku 4-18 let s diagnózou otitis media secretoria, kteří byli zařazeni do sledování po operačním výkonu. Diagnóza byla stanovena na podkladě anamnestických dat, tympanometrie, otomikroskopie a přítomnosti sekretu ve středouší, prokázaného při paracentéze v celkové anestézii. Epipharyngoskopií byl ověřen stav nosohltanu před zahájením léčby, ve většině případů byla současně provedena adenotomie.V ambulantní péči byl všem nemocným podáván Mucosolvan v sirupu a Vibrocil nosní kapky po dobu 14 dnů. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin - skupina kontrolní K a skupina P, která dostávala navíc Phlogenzym v dávce 1 tbl./10 kg hmotnosti/den. Děti byly sledovány po dobu 3 měsíců. Tympanometrická křivka B se normalizovala u 49 % pacientů skupiny P oproti 39 % skupiny K. Celkový efekt léčby hodnotili lékaři jako vyléčení ve 46 % skupiny P ve srovnání s 39 % skupiny K. U pacientů léčených Phlogenzymem jednoznačně poklesl počet akutních infekcí - o 75 % dětí oproti 13 % kontrolní skupiny (p< 0,01). Snášenlivost Phlogenzymu byla velmi dobrá, objevily se pouze mírné obtíže ze strany GIT, které si však nevyžádaly přerušení léčby. Podle prvních zkušeností s malým souborem se preparát Phlogenzym jeví jako vhodná součást komplexní léčby sekretorické otitidy.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.