MUCOS Pharma CZ

Ovlivňuje adjuvantní enzymoterapie recidivy Schneiderovy papilomatózy?

*Mudrák J., **Sokol L., *Andrašovská M., *Koval J.

Oddělení *otorhinolaryngologie a **patologie; Lékařská fakulta univerzity P.J. Šafarika - fakultní nemocnice, Košice, Slovenská republika

XXXIst Memorial Meeting for Professor Janez Plečnik, 7.–8. prosince 2000, Ljubljana, Slovinsko 
Epithelial Tumours of the Head and Neck pp. 122-123

532 KA (19-12-1)


Předmětem sledování je systémová enzymoterapie coby adjuvantní léčba papilomatózy dutiny nosní a paranasálních dutin, souhrnně nazývaných Schneiderova papilomatóza. Autoři analyzují pozorování 5 dospělých pacientů s recidivujícími invertovanými papilomy šířícími se do přilehlých čelistních dutin a čichových kostí. Po chirurgickém odstranění a následném podávání polyenzymového preparátu (Wobe-Mugos 3x5 tbl.) po dobu 6 – 8 týdnů nastalo významné zlepšení u 3 pacientů, kteří jsou 3, 4 a 5 let bez známek onemocnění. Další dva pacienti byli léčeni polyenzymovými preparáty pouze 12 a 14 dní a v průběhu 2 let po laterální rhinotomii byly zjištěny nové recidivy. Aplikace proteáz po chirurgickém výkonu v dostatečných dávkách a po dostatečně dlouhou dobu se zdá být vhodná za účelem snížení počtu recidiv.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.