MUCOS Pharma CZ

Systémová enzymoterapie u papilomatózy hrtanu – naše pětiletá zkušenost

Mudrák J., Koval J., *Bobák L.

Oddělení otorhinolaryngologie a tkáňová banka; *Lékařská fakulta univerzity P.J. Šafarika - fakultní nemocnice, Košice, Slovenská republika

XXXIst Memorial Meeting for Professor Janez Plecnik, December 7 – 8, 2000, Ljubljana, Slovenia,
Epithelial tumours of the head and neck Proceedings, pp. 122-123

532 KA


Autoři analyzují pětileté sledování 14 pacientů s recidivující papilomatózou hrtanu, která je pravděpodobně způsobena humáním papilomavirem (HPV) typů 6 a 11. Skupina 12 dospělých a 2 dětí byla ošetřena mikrochirurguickou metodou a následně byly aplikovány proteázy, a to Wobe-Mugos 3x4 a 2x5 tablet 2x2 týdny nebo Wobenzym 3x3 a 3x5 drg. po dobu 4 – 6 týdnů. Všichni pacienti užívali profylaktickou dávku 1 tablety Wobe-Mugos denně v prvním týdnu v měsíci 1 rok po chirurgickém zákroku. U 8 dospělých pacientů nedošlo během 3 – 5 let k recidivě, u 4 byly zjištěny pouze ojedinělé leze bez známek růstu a šíření. U dvou dětí ve věku 7 a 14 let nebyl zaznamenán žádný účinek systémové enzymoterapie. K recidivám docházelo 2 – 3 krát ročně, dokud nebyla použita argonová plazma - koagulace. Po té byl mladší pacient bez recidivy 8 měsíců, starší však 12 měsíců nedochází na kontroly.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.