MUCOS Pharma CZ

Klinické zkušenosti se systémovou enzymoterapií v léčbě herpes zoster

Pospíšilová A., Haklová L.

II. dermatovenerologická klinika Lékařské fakulty MU, Fakultní nemocnice Brno-Bohunice

Česko-slovenská Dermatologie 1999, Roč. 74., č. 1, str. 17-20


Úvod

Herpes zoster vyvolává Varicella-zoster-virus (VZV), identický pro varicelu a herpes zoster, patřící do skupiny humánních herpetických virů. Jsou to DNA viry se schopností přetrvávat v organismu po primoinfekci v latentním stadiu a s možností se aktivovat za podmínek snížené imunitní obrany (11) hostitelského organismu. Herpes zoster je segmentální onemocnění obvykle s jednostrannou akutní erupcí puchýřků uspořádaných v oblasti kožní inervace z jednoho senzorického ganglia. Signifikantním a dominujícím symptomem provázejícím výsev je segmentální bolest, která zpravidla mizí, jakmile se odlučují krusty. Bolest může v některých případech přetrvávat i po vymizení exantému a přejít v postherpetickou neuralgii (PHN). Cílem optimální terapie pásového oparu je:

  1. odstranit segmentální bolest,
  2. omezit rozsah klinických projevů a dobujejich trvání,
  3. blokáda virové replikace,
  4. prevence vzniku PHN (3).

Jednou z alternativních možností léčby herpes zoster je systémová enzymoterapie přípravkem Wobe-Mugos (firma MUCOS Pharma) (1). Má racionální opodstatnění v inhibičním působení proteolytických enzymů rostlinného (papain) a živočišného původu (trypsin a chymotrypsin) na viry (8). Kromě virostatického účinku má tento přípravek účinky protizánětlivé, imunomodulační a analgetické (3, 5, 7, 9, 10). Na naší klinice jsme měli možnost ověřit si účinnost přípravku Wobe-Mugos na souboru pacientů s herpes zoster.

Klíčová slova: herpes zoster - enzymoterapie - Wobe-Mugos

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.