MUCOS Pharma CZ

Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie

Nouza K., Nouza M.

Centrum klinické imunologie, Praha 1

SOLUTIO – příruční kniha pro lékárny, MEDON s.r.o., Praha 2000.


 

Abstrakt

Systémová enzymoterapie (SET) spočívá v podávání kombinací proteolytických enzymů z tropického ovoce a pankreatů mladých hospodářských zvířat s cílem dosáhnout vstřebání množství schopného zajistit v organismu systémové léčebné účinky. Dnes je prokázáno, že v tenkém střevě dochází k resorpci 2 až 20% perorálně podaných enzymů v makromolekulové formě a plné funkční účinnosti. Enzymy zlepšují i vstřebávání a účinnost antibiotik a chemoterapeutik. Vstřebané proteázy jsou rychle navazovány antiproteázami a ve vzniklých komplexech jsou enzymy transportovány do ložisek zánětu a poranění. Z farmakologických účinků je nejvýznamnější optimalizace zánětu (enzymy nepotlačují zánět, ale optimalizují jeho průběh do vhodné intenzity a rozsahu, brání přechodu do chronické formy a urychlují přirozené hojivé procesy) a normalizace imunity. SET ovlivňuje expresi a hustotu adhezních molekul, síť cytokinů (štěpení polymerů TNF a a TGF b), degraduje bílkoviny o menší hmotnosti (mediátory zánětu). S využitím SET je dosahováno dobrých výsledků v řadě indikací (sinusitidy, chronické bronchitidy, ve stomatologii, záněty žil a tepen, urologické infekce, pyelonefritidy, adnexitidy, chlamydiové infekce, pohlavní choroby, herpes, virové hepatitidy, roztroušená skleróza a revmatoidní artritida).

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.