MUCOS Pharma CZ

Základy systémové enzymoterapie - komplexní mechanismy účinků protizánětlivých enzymů

Olejár T.*, Nouza K.**

*Ústav biofyziky 1. LF UK, Praha
**Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Causa Subita 1999, č.10, str. 27-28.


Již dlouhou dobu jsou známy pozitivní účinky protizánětlivých enzymů na akutní a chronické procesy. Léčebný efekt Wobenzymu, Phlogenzymu a Wobe-Mugosu je po mnoho desetiletí využíván v Západní Evropě zejména při léčbě akutních traumatických stavů, chronických zánětlivých i degenerativních revmatických onemocnění, chronických gynekologických, urologických a ORL onemocnění, ale například i při léčbě roztroušené sklerózy či zhoubných nádorových onemocnění. Od počátku byl pozorován velmi příznivý vliv především na zánětlivý otok, bolestivost a na dobu i způsob hojení zánětlivých ložisek. Úprava reologických vlastností krve zlepšuje mikrocirkulaci, což následně podmiňuje redukci otoku v zánětem postižených oblastech, urychluje regenerační i reparační pochody a zlepšuje celkovou odpověď organismu na poškození. Popsané příznivé efekty byl vysvětlován „enzymatickým čištěním“ ložiska a proteolytickým rozpouštěním fibrinových mikrotrombů v kapilárním řečišti. Předpokládalo se i štěpení oligopeptidových mediátorů zánětu, které zvyšují dilataci kapilár. U chronických zánětů, zejména u nefrologických a revmatologických onemocnění, byl za hlavní mechanismus účinku považován štěpící vliv proteináz na depozita imunitních komplexů.
Nejnovější poznatky nám ovšem odkrývají mnohem komplexnější pohled na mechanismy zásahu proteináz do fyziologických i patofyziologických zánětlivých procesů. V následujícím textu zopakujeme starší východiska, ale především se pokusíme ozřejmit nově poznané mechanismy, kterými se sérové proteinázy podílejí na regulaci četných pochodů v krevním řečišti a v organismu.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.