MUCOS Pharma CZ

Použití Wobenzymu v komplexní terapii autoimunitní tyreoitidy

Kvančachadze R.G.

Národní centrum pro výživu, Tbilisi, Gruzie

VIII. Mezinárodní kongres o imunorehabilitaci „Alergie, imunologie a globální síť “ 21. – 24. dubna 2002, Cannes, Francie

International Journal on Immunorehabilitation 2002, Vol. 4, No.1, str. 114 


Bylo sledováno 40 pacientů trpících autoimunitní tyreoitidou v průběhu 6 měsíců. Pacienti byli rozděleni na 2 skupiny. 20 pacientů I. skupiny bylo v závislosti na stavu štítné žlázy (eutyreóza, hypotyreóza ) léčeno L-tyroxinem (25 – 100 mg denně) v kombinaci s Wobenzymem (5 drg. 3x denně), na rozdíl od pacientů II. skupiny, kteří dostávali pouze L-tyroxin ve stejných dávkách. Skupiny byly srovnatelné pokud jde o pohlaví, věk i klinicko-laboratorní ukazatele. Hodnocení obvyklých klinicko-laboratorních ukazatelů bylo provedeno před léčbou, po 1 a 3 měsících a na konci léčby. Zlepšení ukazatelů UZI štítné žlázy (zmenšení rozměrů, zlepšení struktury její tkáně) a ukazatelů aspirační biopsie (snížení množství lymfoidních a plazmocytárních buněk v cytologickém punktátu)  a také významné snížení hladiny tyreotropinu v krvi a titru protilátek k tyreoglobulinu a k mikrosomální frakci se současným zlepšením subjektivních ukazatelů se projevilo u nemocných I. skupiny po 3 měsících a u II. skupiny až po 6 měsících. V obou skupinách nemocných s hypotyreózou byla zjištěna porucha metabolismu lipidů. U pacientů I. skupiny se v průběhu léčby snížila hladina cholesterolu a triglyceridů, zatímco u pacientů II. skupiny nebyly zjištěny průkazné změny. U pacientů I. skupiny po uplynutí 3. měsíce bylo možno snížit dávky L – tyroxinu, a v některých případech jej i vysadit. Při pokračování léčby Wobenzymem bylo přesto zachováno zlepšení sledovaných klinicko-laboratorních ukazatelů. To svědčí o terapeutické účinnosti Wobenzymu v komplexní terapii autoimunitní tyreoitidy.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.