MUCOS Pharma CZ

Perorální léčba proteolytickými enzymy snižuje nadměrné hladiny TGF – b v krvi

Desser L., Holomanova D.1, Zavadova E. 2, Pavelka K. 3, Mohr T., Herbacek I.

Institute of Cancer Research, University of Vienna, Austria
1 Ústav hematologie a transfúzní medicíny, Bratislava, Slovensko
2 Oddělení imunologie, Nemocnice sv. Alžběty, Praha, Česká republika
3 Revmatologický ústav, Praha, Česká republika

Cancer Chemother Pharmacol 2001, Vol. 47., Suppl: July. S10 - S15

520 KA (2-13-3)-(20-00-2)


Abstrakt

Léčba perorálně podávanými proteolytickými enzymy (SET) – léky obsahujícími papain, bromelain, trypsin a chymotrypsin se ukázala být účinnou při klinických stavech jako je fibróza v důsledku radioterapie, pneumotoxicita po podávání bleomycinu a imunosuprese v onkologii, které - jak je dnes známo jsou doprovázeny nadměrnou produkcí TGF-b. Bylo prokázáno, že proteolytické enzymy snižují hladiny TGF-b v séru tak, že mění proteázový inhibitor a2 macroglobulin (a2M) z ”pomalé” formy na ”rychlou”, přičemž ”rychlá” forma váže a ireverzibilně inaktivuje TGF-b. V této studii jsme sledovali účinek SET na koncentrace TGF-b 1 v séru pacientů s revmatoidní artritidou (RA) (n = 87), osteomyelofibrózou (OMF) (n = 7) a herpes zoster (HZ) (n = 31). 78 zdravých dobrovolníků tvořilo kontrolu. TGF-b 1 hladiny v séru byly stanoveny metodou ELISA. Bylo zjištěno, že u kontrolní skupiny i u pacientů je korelace mezi aktivním a latentním TGF-b 1 (r = 0.8021; P<0.0001) v séru. Podávání proteolytických enzymů nemělo žádný významný vliv na koncentraci TGF-b 1 u zdravých dobrovolníků nebo pacientů s normální hladinou TGF-b 1. U pacientů se zvýšenou koncentrací TGF-b 1 (>50ng/ml séra) aplikace SET snížila hladinu TGF-b 1 u RA (P< 0.005), OMF (P< 0.05), i u HZ (P< 0.05).
Závěr: tyto výsledky podporují představu, že aplikace SET je výhodná u nemocí spojených s nadprodukcí TGF-b 1.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.