MUCOS Pharma CZ

Modulace adhezních molekul: Regulace exprese vitronektinového receptoru cytokiny a polyenzymovým preparátem na tkáňových kulturách lidského melanomu

Wenning G.1, Desser L.2, Zavadova E.2, and Wrba H.

1Oddělení klinického výzkumu, Mucos Pharma Geretstried, Germany
2 Institut pro výzkum biologie nádorů a malignit, Universita ve Vídni, Rakousko

z knihy: Extracellular Matrix and Groundregulation System in Health and Disease (Heine, H., M. Rimpler eds.), Gustav Fischer, Stuttgart, Jena, Lübeck, Ulm, 1997.

SO 127 (1-04-2)


Mezibuněčné interakce a interakce buněk a extracelulární hmoty jsou v průběhu procesu nádorové invaze a tvorby metastází modifikovány. Vitronektinový receptor (VnR) je adhezní molekula, která patří do b 3 subrodiny integrinů. Exprese VnR je zvýšena u nádorových buněk s metastatickým potenciálem. Zkoumali jsme expresi VnR na tkáňových kulturách lidského melanomu pomocí RIA s MoAb CD51 a MoAb CD61 vázajícího a V resp. b 3. IL-lb , IL-2, IL-6, TGFb , bFGF, IFN-g , IFN-a , a polyenzymový přípravek (WE) užívaný při nádorové terapii byly testovány z hlediska schopnosti modulovat expresi VnR. Inkubace buněčných linií melanomu s rhIL-6 nebo WE vyústila v signifikantní regulaci VnR u sledovaných kultur v závislosti na čase a dávce. Naše výsledky naznačují, že IL-6 a WE ovlivňují adhezi melanomových buněk prostřednictvím VnR.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.