MUCOS Pharma CZ

Imunomodulace proteázami v poruchách reprodukce

Nouza K., Nouza M., Madar J.

Centrum klinické imunologie, Praha 1
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4

17. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a 9. Sjezdu českých a slovenských imunologů, Alergie 2000, Roč. 2., Suppl.2, abst. Im 18, str. 57.

(19-13-2)


K častým příčinám ženské i mužské neplodnosti patří chronické infekce (záněty) různých oblastí pohlavního systému, nejběžnější jsou adnexitidy a prostatidy. Klinické studie přesvědčivě prokázaly, že ve všech případech může být léčba antibiotiky a chemoterapeutiky s výhodou kombinována s preparáty systémové enzymoterapie, obsahujícími kombinace živočišných a rostlinných proteolytických enzymů. Tyto preparáty jsou vybaveny mimo jiné schopností optimalizovat zánět a normalizovat imunitní procesy. Častějšího a úplnějšího vyléčení, zlepšujícího výhledy na početí a úspěšné těhotenství, bylo dosaženo nejen u gynekologických a andrologických infekcí vyvolaných běžnými bakteriemi, ale i u procesů vyvolaných chlamydiemi mykoplazmaty a ureaplazmaty.
Vhodnými indikacemi pro systémovou enzymovou léčbu se ukázaly i imunopatologické procesy operující při preeklampsii, v klimakteriu a poklimakteriu, a při opakovaném potrácení. U preeklampsie působí enzymoterapie účinněji než dosavadní konvenční léčba na zdravotní stav matky (zlepšuje endotelovou výstelku a průtok v mikrocirkulaci v organizmu i v placentě, omezuje aktivaci trombocytů i tendenci k diseminované koagulaci) a výrazněji omezuje poruchy vývoje plodu. Enzymoterapií lze omezit i projevy metabolických poruch provázejících klimakterium a poklimakterické období. V enzymové prevenci a léčbě “autoimunitního" potrácení se uplatňuje pokles patogenních autoprotilátek a omezení placentární nedostatečnosti, v prevenci a léčbě “aloimunitního” potrácení omezení antitrofoblastové imunity a embryotoxických cytokinů.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.