MUCOS Pharma CZ

Enzymoterapie moduluje vazebné vlastnosti a2-makroglobulinu pro růstové faktory

Lauer D., Müller R., Cott Ch., Otto A., Naumann M., Birkenmeier G.

Cancer Chemother Pharmacol 2001, Vol. 47., Suppl. July 2001, S4 - S9

519 KA (2-13-2)-(20-00-2)


Tento experiment se zabýval výzkumem vazby TGF-b (transforming growth factor-b ) na lidský a2-makroglobulin po perorálním podávání proteináz pacientům.
Dobrovolníkům byl perorálně podáván Phlogenzym (směs aktivních proteináz – trypsin a bromelain s přídavkem rutosidu) po dobu 7 dní v nízké dávce (3 x 3 tablety), která byla následována nárazovým podáním 30 tablet v jedné dávce. Vzorky krve byly odebrány před zahájením medikace, 1 hodinu před podáním nárazové dávky a za 1, 2, 5 a 24 hodin po jejím podání. Vzorky plazmy byly pak inkubovány se značeným
125I-TGF-b. Elektroforézou a měřením radiaktivity bylo v jednotlivých vzorcích stanoveno množství komplexů TGF-b-a2-makroglobulin. Na buněčných kulturách byl studován vliv transformovaného a2-makroglobulinu na proliferaci kožních fibroblastů stimulovanou TGF-b.
Požití proteináz se ukázalo jako spouštěč tvorby přechodné (“rychlé”) formy a2-makroglobulinu s vysokou afinitou k TGF-b. Maximum vázaného TGF-b bylo detekováno v plazmě za 1 a 2 hodiny po požití bolusové dávky Phlogenzymu a to pak stále klesalo s časem.Experimenty in vitro ukázaly, že vytvoří-li a2-makroglobulin komplex s různými proteinázami (trypsin, a-chymotrypsin, bromelain a plasmin), propůjčí mu to schopnost vázat 125I-TGF-b. a2-makroglobulin transformovaný metylaminem nebo proteinázami rušil vliv TGF-b na fibroblasty v tkáňové kultuře.
Vstřebávání proteináz ve střevě spouští v krvi tvorbu forem
a2-makroglobulinu se schopností vázat TGF-b. Tímto procesem mohou být redukovány vysoké hladiny TGF-b prostřednictvím zvýšené clearance komplexů TGF-b-a2-makroglobulin. Léčba proteinázami může tedy mít prospěšný účinek při léčení fibrózních procesů nebo určitých nádorů spojených s excesivně vysokými hladinami TGF-b.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.