MUCOS Pharma CZ

Degradace amyloidu b1-42 zprostředkovaná a2-makroglobulinem- mechanismus ovlivnění katabolismu amyloidu b

Lauer D., Reichenbach A.*, Birkenmeier G.

Institute of Biochemistry, University of Leipzig, Germany; and *Paul-Flechsig-Institute for Brain Research, Department of Neurophysiology, University of Leipzig, Germany

Experimental Neurology 2001, 167., str. 385 – 392
Medicína 2001, č. 6, str. 15 - zkrácená verze

511 KA 


Peptidy odvozené z proteolytické degradace prekurzoru amyloidového proteinu, tj. amyloidu (A), jsou považovány za klíčové v patologii Alzheimerovy nemoci (AD). Rozpustný Ab je přítomný v měřitelných koncentracích v cerebrospinálním moku a v krvi. Ukázalo se, že rozpustný Ab přítomný v cirkulaci může procházet hematoencefalickou bariéru cestou transcytózy zprostředkované endoteliálními buňkami mozkových kapilár. Tyto nálezy podporují hypotézu, že Ab z cirkulace může přispívat k ukládání Ab v cévách a parenchymu mozku při AD. Zvyšování katabolismu Ab prostřednictvím proteolytické degradace nebo receptory zprostředkované endocytózy by mohlo být klíčovým mechanismem k udržení nízkých koncentrací rozpustného Ab.
Za účelem snížení hladin
y Ab jsme využili Ab degradující aktivity různých komplexů a2-makroglobulinu s proteinázami. Komplexy s trypsinem, a-chymotrypsinem a bromelainem účinně degradovaly 125I-Ab1-42, zatímco komplexy s endogenními proteinázami, tj. plasminem a specifickým prostatickým antigenem nebyly účinné. Degradace Ab těmito komplexy nebyla inhibována a1-antichymotrypsinem a sojovým inhibitorem trypsinu, které by normálně inaktivovaly volné serinové proteinázy. Nezbytná podmínka degradace Ab je jeho navázání na specifická vazebná místa a2-M, což může nasměrovat Ab k aktivnímu místu proteinázy zavzaté v molekule a2-M. Zvýšené degradace 125I-Ab1-42 v plazmě bylo dosaženo ex vivo po perorálním podávání vysokých dávek směsi proteináz (Phlogenzymu) dobrovolníkům.
Tyto výsledky naznačují, že zvýšení katabolismu A
b by pravděpodobně mohlo snížit riziko rozvoje AD prevencí akumulace Ab v mozku a cévách.

Klíčová slova: Alzheimerova nemoc, amyloid b, a2-makroglobulin, proteináza, inhibitor proteináz, perorální enzymoterapie.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.