MUCOS Pharma CZ

Wobenzym v komplexním léčení chronických salpingoooforitid (ChSO)

Jermošeko L.V., Rastegajeva i.N., Ščeglovitova O.N., Suskova V.C., Suskov O.I., Maksjanina K.V., Kerčelajeva S.B

RGMU, NIIEM RAMN N.F. Gamaley, Moskva, Rossia

VII. Ruský národní kongres „Čověk a lékařství“.  Téze přednášek. Moskva, 10. - 14. dubna 2000


Cíl práce: Optimalizace léčení ChSO u 30 nemocných s využitím preparátu systémové enzymoterapie Wobenzymu (firma MUCOS Pharma, Německo).
Metody: Hodnocení imunitního a interferonového stavu, a bakteriologické sledování na dysbakterii dva týdny před a po léčbě Wobenzymem, sledování na ZPPP metodou DNA hybridizace.
Výsledky: Po léčbě Wobenzymem byl u 28 (93,3%) nemocných na základě imunogramu pozorován imunomodulační účinek. Normalizovaly se počty pomocných T lymfocytů (CD4+), T supresorů (CD8+) a imunoregulační index (CD4+/CD8) (p<0,05); snížila se exprese agresivních adhezních molekul (CD11, CD54) - (p<0,05) i vytváření CIK (cirkulujících imunokomplexů) (p<0,05); zvýšil se fagocytární index (p<0,05), absolutní fagocytóza mikrobních těl (p<0,05) a aktivita 3. složky komplementu (C3).V interferonovém systému došlo k optimalizaci ukazatelů produkce IFN alfa i IFN gama. U 90% nemocných byla zjištěna normalizace střevní mikrobiální flóry.
Posouzení: Byly prokázány imunomodulační, protizánětlivé, protiotokové a druhotně analgetické vlastnosti Wobenzymu.
Závěr: Systémová enzymoterapie Wobenzymem se projevila jako účinný způsob léčby ChCO.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.