MUCOS Pharma CZ

Wobenzym v komplexní léčbě žen s aktinomykózou dutiny břišní a malé pánve

Mirzabalajeva A.K., Klimko N.N., Jarobkova N.D.

Vědecko-výzkumný ústav lékařské mykologie Petrohradské akademie postgraduálního vzdělávání, Rusko

Problemy medicinskoj mykologii 1999, Vol. 1., No. 1, pp. 45-50


Do studie bylo zařazeno 36 pacientek ve věku 18-49 let, u kterých byly diagnostikovány klinické varianty aktinomykózy - endometritida, salpingitida, salpingooforitida, jaterní abscesy. Diagnóza byla stanovena na základě histologického vyšetření endometriálních stěrů a biopsií s potvrzením specifických aktinomykotických granulomů. Pacientky kontrolní skupiny (22) dostávaly pouze širokospektrá antibiotika. 14 pacientek enzymové skupiny dostávalo spolu s antibiotiky také Wobenzym v dávce 3x5 dražé denně po 6 týdnů.
Výsledky ukázaly, že průměrná nutná doba léčby u enzymy léčených pacientek byla 4,5 měsíce oproti 8,5 měsícům v kontrolní skupině. V enzymové skupině nebylo třeba provádět opakovaně operační výkony, oproti tomu v kontrolní skupině byla frekvence opakovaných operací 31,8%.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.