MUCOS Pharma CZ

Vliv bromelainu na průnik antibiotik do dělohy, vejcovou a vaječníku

Nemocnice Sacco, Oddělení porodnictví a  gynekologie, Universita  v Miláně, Itálie.

Luerti M, Vignali ML.

Influence of bromelain on penetration of antibiotics in uterus, salpinx and ovary. Drug Exp Clin Res 1978; 4 (1): 45-48.

Drugs Exptl. Clin. Res.1978, 4, 1, pp. 45-48 

322 KA


Souhrn

Řada studií prokázala, že perorálně podávané proteolytické enzymy projevují nejen protizánětlivé působení, ale usnadňují také vstřebávání antibiotik ze střeva a stupňují jejich průnik do tkání.  Do studie vlivu bromelainu na vstřebávání antibiotik amoxycilinu a tetracyklinu a na jejich průnik do ženských pohlavních orgánů bylo zařazeno 54 žen s různými gynekologickými chorobami vyžadujícími   provedení hysterektomie resp. operační odstranění jiných pohlavních orgánů. Nemocné nedostávaly pět dnů před operací žádná antibiotika ani antiflogistika a byly náhodně rozděleny do pokusné skupiny, která dostávala antibiotika spolu s bromelainem (80mg),  a do kontrolních skupin,  které dostávaly buď antibiotika spolu s indometacinem, nebo antibiotika s placebem. Všechny léky byly podány ústy těsně  před operací, koncentrace antibiotik v krvi byly určeny před podáním léků, v průběhu operace a 3 hodiny po vyjmutí orgánů, koncentrace antibiotik v orgánech po jejich vynětí z organismu.
Zhodnocení studie prokázalo, že bromelain per os v dávce 80mg podaný spolu s amoxycilinem nebo tetracyklinem  zvýšil v případě obou antibiotik signifikantně jejich koncentrace v séru, děloze i vejcovodech a to nejen proti skupině, která dostávala s antibiotikem placebo, ale i  proti skupině, která dostávala spolu s antibiotikem Indometacin. Bromelain tedy zvyšuje absorpci antibiotik ze střeva a jejich průnik do orgánů mechanismem, který s ním nesdílí chemický protizánětlivý lék.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.