MUCOS Pharma CZ

Sledování změn imunitního stavu a průběhu zánětlivých procesů vnitřních pohlavních orgánů žen po podávání enzymového preparátu

Vovk I.B.

Ústav pediatrie, porodnictví a gynekologie, Ukrajina

Pediatrie, porodnictví a gynekologie 1998, č. 5,  abst. 369, str. 91-95.


Souhrn

Autoři sledovali 112 pacientek se záněty vnitřních pohlavních orgánů. 60 žen – pokusná skupina – dostávala komplexní antibakteriální léčbu spolu s Wobenzymem (3x3 dražé denně po 10 až 12 dnů).  Skupina byla dále rozdělena na mladé ženy (24) a dívky (26). V kontrolní skupině bylo 52 pacientek léčených pouze konvenční antibakteriální léčbou.
Většina nemocných vyhledala léčbu pro poruchy menstruace a bolestivý syndrom. Účinnost léčby byla hodnocena jednak klinickými testy, jednak určováním percentuálního poměru T- a B- lymfocytů a imunoglobulinů G, A a M.  Vyšetření před léčbou prokázalo výrazné klinické projevy a signifikantní nežádoucí změny v systému T- a B- lymfocytů. Po léčbě Wobenzymem došlo k výraznému vzestupu T- a B- lymfocytů, který nebyly zaznamenán v kontrolní skupině. Pozitivní změny po Wobenzymu byly doprovázeny normalizací humorální imunity (IgG, IgA a IgM). Navíc bylv krvi zaznamenán signifikantní vzestup počtu velkých zrnitých leukocytů a kvalitativní změny  neutrofilních leukocytů. To nesporně pozitivně ovlivnilo klinický průběh onemocnění.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.