MUCOS Pharma CZ

Využití enzymových preparátů při různých patologických stavech v porodnictví

Godlevska N.A., Каminskij V.V., Žuk S.I.

Vinnucká medicinská univerzita M.I. Pirogova 

Ukrajinská vědecká konference s mezinárodní účastí „Aktuální problémy klinické farmakologie“, 1998.


Souhrn

Autoři sestavili soubor 68 těhotných žen s pozdní gestózou a 25 těhotných žen s různým stupněm excesivního váhového přírůstku. Pacientky s gestózou byly rozděleny do čtyř skupin: V první skupině bylo 17 nemocných s nefropatií I.stupně. Ty byly léčeny antihypertenzivy, sedativy, preparáty podporujícími feto-placentální krevní cirkulaci, kurantilem  a vitaminy. 8 pacientek druhé skupiny s nefropatií II. stupně byly léčeny konvenční léčbou. Ve třetí skupině 20 pacientek s nefropatií I. stupně bylo vedle uvedené konvenční léčby léčeny Wobenzymem v dávkách 3x4 dražé denně. Ve čtvrté skupině bylo 13 pacientek s nefropatií II. stupně, které byly vedle konvenční léčby léčeny Wobenzymem v denní dávce 3x4 dražé. Pacientky s excesivní váhovým přírůstkem byly rozděleny do dvou skupin. V první bylo 13 nemocných s přírůstkem I. stupně, jež byly léčeny konvenční léčbou. Ve druhé skupině bylo 5 nemocných s přírůstkem II. stupně, které byly vedle konvenční léčby léčeny Wobenzymem v denní dávce 3x4 dražé.
Účinnost léčby ve všech skupinách byla hodnocena podle klinické dynamiky průběhu těhotenství a podle laboratorních ukazatelů. Wobenzym vedl ke zkrácení léčebného období u pacientek s nefropatií I. stupně a ke zlepšení laboratorních ukazatelů jak ve skupinách nemocných s gestózou, tak ve skupině s excesivním váhovým přírůstkem.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.