MUCOS Pharma CZ

LAVH elektrokoagulací - pooperační léčba systémovou enzymoterapií (SET)

Eim J.

Nemocnice Vyškov, odd.minimálně invazivní gynekologie

World Congress of Gynecologic Endoscopy, Rome, Italy, June 18-22, 1997

316 KA


V letech 1993-1997 bylo na našem oddělení provedeno více než 500 LAVH. Operace provádíme elektrochirurgicky. Vzhledem k známým kladným účinkům zevní enzymoterapie lokálně na popáleniny kůže, užili jsme SET k urychlení hojení po těchto operacích. Ve snaze objektivizovat účinky SET jsme dynamicky sledovali hodnoty positivních i negativních reaktantů akutní fáze (RAF), leukocyty, mukoproteiny a fibrin degradační produkty (FDP). Klinické hodnocení pooperačního průběhu jsme hodnotili tří stupňovým skórovacím systémem v parametrech: rozsah pooperačního infiltrátu, přítomnost vaginálních granulací a výskyt chronické pánevní bolesti.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.