MUCOS Pharma CZ

Enzymoterapie – metoda imunologické léčby imunitně podmíněných habituálních potratů

Dittmar  F.W.

Forum Immunologie 2000, č. 3, str. 14-20 

SO 129 (5-02-1)


Abstrakt:

Opakované (habituální) potrácení se vyskytuje až u 2% žen reprodukčního věku. 30 – 50% z habituálních potratů má imunologické příčiny – buď autoimunitní (např. při SLE), nebo aloimunitní, kdy je  poršena tolerance semialogenních plodů. Dosud používané léčebné postupy nejsou dostatečně účinné a spolehlivé. Proto se autor rozhodl prověřit systémovou enzymoterapii na souboru 144 žen s historií habituálního potrácení. Vedle hormonové a symptomatické léčby podíval 71 ženám Wobenzym a 73 Phlogenzym. Část žen užívala enzymový preparát do 15. týdne, většina  až do konce těhotenství.
114 žen ze 144 (79%) absolvovala při systémové enzymoterapii fyziologické těhotenství a porodila zdravé dítě. Užívání enzymových léků probíhalo bez vedlejších nežádoucích účinků. Podstatu léčebného působení systémové enzymoterapie spatřuje autor u autoimunitních potratů v omezení imunopatologického a hyperkoagulačního děje, u aloimunitních potratů v omezení vlivu prozánětlivých cytokinů (např. TNF alfa a IL-1 beta) a adhezních molekul.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.