MUCOS Pharma CZ

Polyenzymový preparát v léčbě chronické salpingitidy u neplodných žen

Ivanjuta L.I.,  Ivanjuta S.O., Kornacká A.G., Belic N.I., Kondratjuk V.K.

Institut pediatrie, porodnictví a gynekologie Akademie medicínských věd Ukrajiny 

Farmakologický žurnál 1998, č. 2, str. 89-92


Souhrn 

Autoři sledovali 30 žen průměrného věku 26,5 roků s chronickou salpingitidou a neplodností.18 z nich trpělo primární neplodností, 12 sekundární neplodností. 21 pacientek bylo už v předchozím období léčeno (protizánětlivá, resp. hormonální léčba). U 27 nemocných byla diagnostikována jednostranná, u 3 oboustranná salpingitida.
Léčba byla zahájena aktivací zánětlivého procesu pyrogenními podněty, následovalo podávání antibakteriálních a   antikandidových léků, desenzibilizace a podávání vitaminů. Spolu s antibiotiky byl podáván Wobenzym v dávkách 3x5 dražé denně po 10 dnů. Pacientky kontrolní skupiny dostávaly stejnou léčbu bez Wobenzymu. Už 5.-6. den Wobenzymové léčby bylo zaznamenáno zlepšení zdravotního stavu nemocných. Snížila se frekvence i intenzita bolestí v břiše, u 86,4% se normalizovala tělesná teplota, zlepšila se chuť k jídlu a funkce střev. Díky Wobenzymu byly pozitivně změněny i ukazatele zánětu: zmenšily se infiltráty, vymizela palpační bolestivost. Pozitivní změny byly prokázány i v krevních parametrech: počty leukocytů klesly z 8.0 +/- 0,3 x 109   na  6.3 +/- 0.1 x 109 . V průběhu léčby Wobenzymem se normalizovala i sedimentace ČK a poklesly hodnoty C-reaktivního proteinu. U 20 z 22 nemocných se normalizovala poševní mikroflóra, u 75% nemocných se upravil menstruační cyklus.V kontrolní skupině k uvedeným pozitivním změnám nedošlo.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.