MUCOS Pharma CZ

Bromelainové proteázy jako immunomodulátory při terapii nádorů mléčné žlázy

Maurer H.R.

Institute of Pharmacy, Free University of Berlin, Germany

Mezinárodní kongres "Advances in Immunology and Allergology at the Treshold of the XXI Century" May 3-6, 2000, Eilat, Israel


Bromelain je směs kyselých a alkalických thiolových proteáz extrahovaných z plodů ananasu. Pro své antikoagulační vlastnosti se používá jako lék pro perorální aplikaci při tromboflebitidách, edémech a zánětlivých onemocněních. Jeho antimetastatická aktivita u myší vyvolala náš zájem o další studie. Izolovaná bazická frakce s nejvyšší proteázovou aktivitou vykazovala silnou aktivitu podobnou IL-2 při stimulaci humánních lymfocytů periferní krve k zabíjení SK - Mel 28 melanomových buněk stejně jako k sekreci TNF-a a IL-2 in vitro. V předklinické studii s 16 pacientkami s karcinomem prsu a 15 zdravými dobrovolníky perorální podávání bromelainu (3,000 FIP jedn. denně po dobu 10 dnů) zdvojnásobilо schopnost monocytů izolovaných od pacientů zabíjet K 562 leukemické buňky in vitro (MAK buněčná imunotoxicita). Leukocyty pacientek vyjadřovaly nižší MAK-, NK- a LAK - buněčné aktivity než leukocyty zdravých dárců. Pacientky, které zareagovaly na bromelain, vykazovaly nižší cytotoxicitu před léčbou než ty, které nezareagovaly, zvýšení bylo přibližně sedminásobné. Perorální podávání bromelainu mělo významný protinádorový účinek prostřednictvím monocytů (a pravděpodobně dendritických buněk). Aktivita NK- a LAK- buněk klesla během léčby, ale poté se normalizovala.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.