MUCOS Pharma CZ

Systémová enzymoterapie. K problematice vstřebávání enzymových makromolekul

1Nouza K., 2Wald M.

1Ústav pro péči o matku a dítě, Praha
2Chirurgická klinika FN Motol, Praha

Časopis lékařů českých 1995, Roč. 134, č. 19, pp. 615-619.

(18-10-3)


Souhrn

Systémová enzymoterapie je léčebný postup spočívající v perorálním podávání vysokých dávek kombinací hydrolytických enzymů živočišného a rostlinného původu. Z původní empirické metody se díky intenzivním experimentálním analýzám i úspěšným klinickým studiím stala uznávaná metoda léčby mnoha chorobných procesů. Přesto je opakovaně zpochybňována poukazy na téměř sto let platné dogma o nevstřebatelnosti makromolekul včetně enzymů. Autoři uvádějí doklady, které toto dogma vyvracejí. Histologické, radiologické, biochemické (chromatografické, enzymologické), imunologické a biologické metody shodně prokazují, že část požitých enzymů může přestoupit střevní bariéru v neporušené makromolekulové formě, schopné realizovat v organismu své funkce. Hlavními elementy umožňujícími vstřebávání makromolekul jsou "M buňky" (FAE) umístěné převážně nad organizovanými shluky střevní lymfoidní tkáně. O dalších způsobech resorpce se diskutuje. Vstřebané enzymy tvoří okamžitě po resorpci komplexy s přirozenými antiproteázami; v těchto komplexech neprojevují enzymy svou imunogennost a soustřed'ují se do patologicky změněných oblastí organismu. Komplexy navíc projevují významná imunoregulační působení.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.