MUCOS Pharma CZ

Systémová enzymoterapie

Wald M.

Chirurgická klinika FN-Motol

Rheumatologia 1993, Roč. 7, č. 4, str. 256-262.


Úvod

Systémová enzymoterapie není ve světě žádnou novinkou. Pravdou však je, že u nás se v léčbě různých chorob využívá teprve několik let. Jedná se o medicínský princip, který využívá enzymů — živočišných a rostlinných — k léčebným záměrům. V tomto smyslu ji též lidstvo používá již mnoho staletí. Teprve v posledních desetiletích se s rozvojem nových medicínských oborů, především imunologie a nejrůznějších laboratorních metodik, daří empiricky dobře známé účinky enzymů na lidský organismus objektivizovat podle požadavků současné vědy. Nezbytnou součástí průkazu účinků na určitou chorobu jsou klinické studie (13), kterým je věnována maximální pozornost, a které samozřejmě pokrývají celé indikační spektrum systémové enzymoterapie.
Enzymy jsou skutečné klíče k životu. Umožňují organismu provádět a regulovat veškeré metabolické pochody, které by jinak neprobíhaly vůbec, nebo jen za přítomnosti obrovského množství energie. Tyto biokatalyzátory jsou chemicky proteiny skládající se z polymolekulárního apoenzymu a nízkomolekulární prostetické skupiny koenzymu. Kombinované enzymové směsi obsažené v preparátech WOBENZYM, PHLOGENZYM, WOBE-MUGOS a MULSAL patří k hydrolázám, tedy k enzymům štěpícím mimo jiné proteiny. Jejich molekulová hmotnost se pohybuje od 17 000 do 60 000.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.