MUCOS Pharma CZ

Polyenzymové preparáty přerušují autokrinní smyčku produkce TGF-b v melanomových buňkách konverzí a2-makroglobulinu (a2M) na "rychlou" formu, která ireverzibilně váže TGF-b

Desser L.; Herbacek I.; Závadová E.; Mohr T.

Institute of Tumorbiology/Cancer Research, University of Vienna, Austria

The European Cancer Conference, Vídeň 12. 16. září 1999 - abst. č. 3, ECCO 10

599 KA (19-07-2)

published in The European Journal of Cancer 1999; Vol. 35, Suppl. 4, poster 1526, pp. 375.


Integriny jsou molekuly na povrchu buněk, které zprostředkovávají adhezi buňka-matrix a buňka-buňka. TGF-b zvyšuje expresi av integrinu na různých typech buněk včetně melanomů jak na úrovni mRNA, tak na proteinové úrovni. a2M (inhibitor proteináz) je schopen vázat proteinázy za vzniku komplexu zvaného "rychlá forma" a2M. a2M v rychlé formě ireverzibilně váže TGF-b
Wobenzym N (pancreatin, bromelain, papain, trypsin, chymotrypsin, rutin) byl úspěšně použit v adjuvantní nádorové terapii. V této studii jsme zkoumali expresi av integrinu a syntézu TGF-b (ELISA a RT-PCR) v 6 buněčných liniích lidského melanomu, získaných z primárních nádorů a metastatických tkání. Všechny buněčné linie exprimují av integrin a produkují TGF-b v latentní (6/6) nebo aktivní (3/6) formě. Ve všech zkoumaných buněčných liniích zvýšilo působení 2 ng/ml TGF-b expresi av integrinu. Inkubace s Wobenzymem N vedla po 8 hodinách ke snížení exprese av integrinů na 26-66%. Této snížené expresi av integrinů (ELISA) předcházelo snížení úrovně mRNA pro TGF-b na 38-89% kontrol. Předpokládáme, že Wobenzym N a jeho složky snižují produkci TGF-b konverzí a2M na rychlou formu, která váže TGF-b, a tím přerušuje autokrinní smyčku produkce TGF-b.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.