MUCOS Pharma CZ

Aký je mechanizmus „imunonormalizačného“ pôsobenia kombinácie proteolytických enzýmov pri systémovej enzymoterapii?

Ferenčík M.

Imunologický ústav lekárskej fakulty UK a Neuroimunologický ústav SAV, Bratislava

Alergie 2003, 1, str. 59 – 62


Súhrn
Kombinácie proteolytických enzýmov aplikované perorálne pri systémovej enzymoterapii môžu mať určité imunomodulačné účinky a na tomto základe pôsobiť prospešne v prevencii alebo kombinovanej liečbe niektorých chorobných stavov najmä so zápalovou etiológiou. Predpokladané imunonormalizačné účinky týchto preparátov nie sú zatiaľ podložené dostatočnými dôkazmi. Možnosti cieleného využitia enzýmových preparátov v terapii konkrétnych chorobných jednotiek by sa určite zlepšili po objasnení mechanizmu ich účinku na molekulovej a bunkovej úrovni, ako aj väčším počtom kontrolovaných klinických štúdií.
Kľúčové slová: systémová enzymoterapia, imunonormalizácia, obranný a poškodzujúci zápal, receptory aktivované proteázami (PARs), receptory podobné Toll (TLRs)

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.