MUCOS Pharma CZ

Modulace autoimunitní reakce proti antigenům beta buněk pomocí proteáz

Sebekova K.1, Daemmrich J.2, Paczek L.3, Gaciong Z.3, Blazicek P.4, Spustova V.1 a  Heidland A.5

1Klinika farmakoterapie, Ústav preventivní a klinické medicíny, Bratislava, Slovensko; 2Institut für Pathologie, Universität Würzburg; 3The Transplantation Institute Warsaw, Poland; 4Vojenská nemocnice, Bratislava, Slovensko; 5Medizinische Fakultät, Universität Würzburg

Nieren- und Hochdruckkrankheiten 1997, Jahr. 26, No. 6/1997, s. 277-281

345 KA (5-08-1)


Abstrakt

Cílem práce bylo studovat, zda podpůrná systémová léčba proteázami zlepšuje progresivní průběh neimunologického renálního onemocnění. Jako model chronického selhání ledvin byla použita subtotální nefrektomie u potkanů. Byl použit léčebný preparát Phlogenzym (kombinace trypsinu, bromelainu a rutinu). První den po 5/6 nefrektomii byly Wistar potkani (samci) randomizováni do 2 skupin: 1: placebo (P), n=7, denně aplikovány 2 ml 0,9% roztoku NaCl i.p.,
a 2: enzymová skupina verum (E), n=7, injikováno 12 mg Phlogenzymu se stejným vehikulem. Po 6 týdnech vykazovala zvířata léčená enzymy nižší proteinurii (P: 19,6 ± 9,1 versus E: 10,2 ± 6,2 mg/24 hod, p< 0,05). Koncentrace kreatininu v plazmě byly nižší (P: 106,7 ± 33,9 vs E: 76,0 ± 6,3 mmol/l, p< 0,01) vzhledem k vyšší clearance kreatininu (P: 192,3 ± 99,4 vs E: 300,5 ± 47,9 ml/min/100 g, p< 0,05). Skupiny se nelišily v koncentraci močoviny v séru, avšak clearance močoviny měla tendenci být vyšší u skupiny potkanů léčených enzymy. Snížená exkrece TGF-b v moči (P: 0,363 ± 0,183 vs E: 0,232 ± 0,085 ng/mg kreatininu, p< 0,05) odrážela zbrzděnou tvorbu cytokinů v renální tkáni. Histomorfologický obraz prokázal u potkanů léčených enzymy nižší buněčnou infiltraci mononukleárními buňkami a pokles intersticiální fibrózy (vyjádřeno jako objemová frakce kortikálního intersticia; P: 17,2 ± 1,4, E: 12,3 ± 0,5%, p< 0,001). Aktivity lyzosomálních proteináz (katepsin B, L+B a H), které jsou u zbytku ledviny sníženy, byly značně zvýšeny jak u izolovaných glomerulů tak u tubulů enzymy léčených krys.
Souhrnně: byl poprvé prokázán pozitivní účinek systémové enzymoterapie při neimunologickém renálním onemocnění. U modelu subtotální nefrektomie u potkanů vedlo použití enzymů ke snížení rozvoje tubulointersticiální fibrózy a progrese chronického selhání ledvin.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.