MUCOS Pharma CZ

Vliv trypsinu, chymotrypsinu a papainu na růst lidského adenokarcinomu pankreatu transplantovaného nu-nu myším

Wald M. (1); Poučková P. (2); Hloušková D. (2); Altnerová M. (2); Olejár T. (2)

1 Chirurgické oddělení, 2. lékařská fakulta University Karlovy, Praha, ČR
2 Ústav biofyziky, Praha, ČR

The European Cancer Conference, Vídeň 12. 16. září 1999 - abst. č. 6, ECCO 10
The European Journal of Cancer 1999, Vol. 35, Suppl. 4, poster 543, pp. 148

599 KA (19-07-2)


Cílem studie bylo sledování účinku směsi proteináz na modelu transplantovaného lidského karcinomu pankreatu u nu/nu myší. Experiment vycházel z našich předchozích výsledků.
Po 2 týdnech potransplantační latence bylo celkem 18 nu/nu myší se subkutánně transplantovaným lidským adenokarcinomem náhodně rozděleno do dvou stejných skupin. První skupině (enzymové) byla rektálně podávána směs trypsinu, chymotrypsinu a papainu (analogická složením preparátu Wobe-Mugos) v dávce 45  mg/kg 2x denně. Druhá skupina dostávala stejným způsobem fyziologický roztok. Růst nádoru byl u obou skupin měřen denně po dobu 30 dnů a byly vypočteny objemy nádorů.
Směs proteináz v našem experimentu zpomalovala růst lidského adenokarcinomu pankreatu u nu/nu myší. Průměrný objem nádorů enzymové skupiny nedosáhl po 30 dnech ani poloviny (47,6%) průměrného objemu nádorů kontrolní skupiny.
Přestože byl očekáván hlavně antimetastatický účinek proteináz v progresi rakovinového procesu, naše výsledky potvrzují, že směs trypsinu, chymotrypsinu a papainu inhibuje růst primárních nádorů.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.