MUCOS Pharma CZ

Vliv perorálního podávání proteáz na model zbytkové ledviny u potkanů

Šebeková K., *Dämmrich J., Krivošíková Z., **Heidland A.

Klinika farmakoterapie, Ústav preventivní a klinické medicíny, Bratislava, Slovenská republika;
* Ústav patologie, Univerzita Würzburg, Německo;
** Oddělení interní medicíny, Univerzita Würzburg, Německo

Research in Experimental Medicine 1999, Vol. 199, No. 3, December 1999, pp. 177-188-(A20511)

PZ 16 (5-09-2)


Bylo prokázáno, že intraperitoneální podávání proteolytických enzymů zmírňuje progresi renálních onemocnění u různých zvířecích modelů. V této studii jsme využili model zbytkové ledviny u potkana k zjištění vlivu perorálního podávání proteáz. Dvacet samců plemene Whistar podstoupilo simulovanou operaci (CTRL), zatímco 25 bylo z 5/6 nefrektomováno (5/6 NX). Potkani byli náhodně rozděleni do skupin placebo (PL; 2 ml vody denně sondou – CTRL-PL a 5/5NX-P) a Phlogenzym (E; Phlogenzym - trypsin 2,42 mg, bromelain 4,54 mg, a rutosid 5,04 mg ve 2 ml vody denně sondou – CTRL-E, 5/6NX-E)). Studie trvala 45 dní.
Léčba enzymy měla prospěšné účinky na různé funkční a morfologické parametry. Proteinurie byla vyšší u obou 5/6 NX skupin v průběhu celé studie, přičemž podávání proteáz ji účinně omezilo (CTRL-PL 6,27±1,25, CTRL-E 9,27±0,99, 5/6 NX-PL 74,04±21,33, 5/6NX-E 39,09±7,93 mg/ 24 h; p<0,01). Zvýšená exkrece TGF-b1 močí se také snížila (CTRL-PL 0,349±0,051, CTRL-E 0,693±0,230, 5/6 NX-PL 3,044±0,540, 5/6 NX-E 1,390±0,238 ng/mmol creatinine; p<0,05). Při utracení byla tubulointersticiální fibróza méně vyjádřena u skupiny léčené Phlogenzymem. V souladu s tím se zlepšil objemový podíl tubulointersticiální tkáně v kůře ledvin u 5/6 NX-E potkanů (CTRL-PL 9,9±0,2, CTRL-E 10,0±0,2, 5/6 NX-PL 17,9±1,8, 5/6 NX-E 13,8±0,9%; p<0,05). Poměr bílkovina/DNA v izolovaných glomerulech a tubulech , coby odhad akumulace hmoty glomerulu a hypertrofie tubulů, byl zvýšen u 5/6 NX skupin, a tendence směrem k nižším hodnotám byla pozorována po enzymové terapii. Renální funkce, hodnocená sérovým kreatininem a hladinami urey, nebyla ovlivněna enzymoterapií. Nebyly pozorovány žádné meziskupinové rozdíly v krevním tlaku. V souhrnu lze říci, že perorální podávání enzymů snížilo proteinurii i vylučování TGF- b1 močí, stejně jako závažnost tubulointersticiální fibrózy bez známek toxicity.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.