MUCOS Pharma CZ

Terapeutický účinek směsi trypsinu, chymotrypsinu a papainu (Wobe-Mugos®) u potkanů kmene SD-Ipcv se spontánní lymfoblastickou leukémií

1Wald M., 2Olejár T., 2Poučková P., 2Zadinová M.

1 Chirurgická klinika, 2. Lékařská fakulta University Karlovy, V Úvalu 84, Praha 5-Motol
2 Ústav biofyziky, 1. Lékařská fakulta University Karlovy, Salmovská 1, Praha 2

Hematológia a transfuziológia 1998, č. 4, pp. 33-44.

(2-11-1)


Souhrn

Směs proteolytických enzymů (trypsin, chymotrypsin, papain), obsažených v preparátu Wobe-Mugos® podávaná per rectum ovlivnila příznivě rozvoj spontánní lymfoblastické leukemie u potkanů kmene SD/Ipcv. U léčených byly zaznamenány signifikantně nižší počty blastů v periferní krvi v průběhu rozvoje onemocnění. Průměrná doba přežití byla v enzymové skupině 150+/-45,62 dní, v kontrolní skupině 43,83+/-24,52 dní od doby zachycení prvních blastů v periferní krvi. Polovina léčených zvířat přežila do konce studie (366 dní), kdy byla utracena. U těchto zvířat nebyly blasty v periferní krvi zachyceny nebo byly jejich počty minimální. Směs proteolytických enzymů měla v kontrastu s hmotnostními ztrátami v kontrolní skupině pozitivní vliv na stabilitu hmotnostní křivky. Maximální počty celkových leukocytů v okamžiku exitu se pohybovaly v enzymové skupině mezi 9,9 x 109/l a 29,8 x 109/l; pouze v jednom případě bylo v periferní krvi 37 % blastů. V kontrolní skupině se počty leukocytů pohybovaly mezi 21,6 x 109/l a 58,0 x 109/l; zastoupení blastů se pohybovalo mezi 30 - 72 %.

Klíčová slova: lymfoblastická leukemie, trypsin, chymotrypsin, papain, laboratorní potkani kmene SD/Ipcv

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.