MUCOS Pharma CZ

Porovnání vlivu médií na růst TIL-odvozených T-buněčných linií od pacientů s peritoneální karcinosou, a to bez séra, s rIFN-g a polyenzymovým přípravkem

Kim Y.M, Závadová E., Loercher A., Freedman R.S.

Porodnické a gynekologické oddělení, College of Medicine, Univ. of Ulsan; Asan Medical Center, Soul, Korea; & Porodnické a gynekologické oddělení, M.D. Anderson Cancer Center, Houston, TX

90th Annual Meeting, April 10 - 14, 1999 - Philadelphia, 
published in American Association for Cancer Research 1999, Vol. 40, March 1999, poster 1220.

491 KA (2-08-1)


Optimální kultivační podmínky pro růst TIL (tumor infiltrující lymfocyty) buněčných linií ex vivo nebyly vyvinuty. V zájmu bezpečnosti pacientů jsou upřednostňována média neobsahující sérum. Avšak sérum obsahuje nutriční nebo jiné komponenty, které usnadňují růst T-buněčných linií.
Cílem práce bylo vyvinout lepší kultivační podmínky pro kultivaci TIL ex vivo.
Porovnávali jsme naše média neobsahující sérum při množení TIL od 19 pacientů při následujících kultivačních podmínkách: (a) + 5% FCS, (b) + 5% FCS + rIFN-g, (c) + rIFN-g, and (d)+ 5% FCS + rIFN-g + polyenzymový přípravek obsahující trypsin, chymotrypsin, a papain. O proteolytických enzymech je známo, že neutralizují TGF-b, jenž inhibuje proliferaci lymfocytů. Po 3 týdnech kultivace TIL byly sledovány: stupeň proliferace, povrchové antigeny leukocytů pomocí FACS, produkce cytokinů RT-PCR, a cytotoxicita vůči alogenním nebo autologním nádorovým buňkám.
Výsledky: (a) Stupeň proliferace TIL pěstovaných ve FCS byl signifikantně lepší než kultivace bez FCS. TIL s rIFN-g a polyenzymovým přípravkem byly signifikantně lepší než s rIFN-g samotným (p<0,001). Nebyly zjištěny rozdíly v expresi CD3+, TCRab+, CD4+, nebo CD8+ T buněk, ale významný vzestup v expresi CD56+ buněk v interferonové skupině (p<0,001) a v interferonové skupině s enzymy (p<0,01) oproti médiu samotnému. Žádné rozdíly nebyly zjištěny v in vitro cytotoxicitě k autologním nebo alogenním buňkám. Vykultivované TIL exprimovaly mRNA pro IL-2, IFN-g, GM-CSF a b-aktin, ale ne IL-4 a IL-10. Vyvozujeme, že kultivace TIL od pacientů s peritoneálním karcinosou s IFN-g a polyenzymovým přípravkem významně stimuluje růst, ale nemění významně fenotyp lymfocytů.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.