MUCOS Pharma CZ

Podávání proteáz snižuje zvýšený obsah TGF-b1 v izolovaných glomerulech diabetických potkanů

Paczek L.,1 Gaciong Z.,1 Bartlomiejczyk I.,1 Sebekova K.,2 Birkenmeier G.,3 Heidland A.4

1) Transplantation Institute, Medical University of Warsaw, Poland.
2) Institute of Preventive and Clinical Medicine, Bratislava, Slovakia.
3) Institute of Biochemistry, University of Leipzig, Germany.
4) Department of Internal Medicine, University of Würzburg, Germany.

Drugs under Exper. and Clin. Research 2000, Vol. XXVII., No. 4, pp. 141 – 149   - ISSN 0378-6501

86 KA (17-11-2)


Abstrakt: Nadprodukce TGF-b1 mRNA má zásadní význam v patogeneze diabetické nefropatie. In vitro studie ukázaly, že proteáza trypsin snižuje zvýšenou expresi TGF-b1 vyvolanou koncovými produkty pokročilé glykace. Navíc proteolytické enzymy mohou urychlit odstranění TGF-b1  z tkáně ledvin prostřednictvím proteázami vyvolané aktivace a2-macroglobulinu (a2M). Tato aktivace má za následek navázání četných cytokinů včetně TGF-b1  a následně zvýšení hladin komplexů a2M-cytokin v plazmě. . Ty jsou pak urychleně odstraňovány a TGF-b1 inaktivován. V předkládané studii jsme u diabetu potkanů vyvolaným streptozotocinem sledovali, zda podávání Phlogenzymu, kombinace proteáz trypsinu, bromelainu a antioxidantu rutosidu, ovlivňuje hypertrofii ledvin a tvorbu TGF- b1 v jednotlivých glomerulech. Tři týdny po indukci diabetu se vyvinula hypertrofie ledvin a zvýšil se poměr hmotnost ledvin : tělesná hmotnost. Ve srovnání s normálními potkany byl u diabetických potkanů pozorován vyšší obsah intraglomerulárního TGF- b1 (44.25 ± 21.9 ng/mg DNA vs. 71.1 ± 23.4 ng/mg DNA, p <0.05) stejně jako fibronektinu (2.62 ± 0.49 ng/mg DNA vs. 3.42 ± 0.62 ng/mg DNA, p <0.05). Intraperitoneální podání proteáz zabránilo zvýšení obsahu intraglomerulárního TGF- b1 (34.9 ± 22.2 ng/mg DNA, p <0.01) a zmírnilo nárůst fibronektinu (3.03 ± 1.12 ng/mg DNA, NS). Navíc byl dosažen pokles poměru hmotnost ledvin : tělesná hmotnost. Podání proteáz neovlivnilo koncentraci glukózy v krvi a nebylo doprovázeno zřejmými vedlejšími účinky.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.