MUCOS Pharma CZ

Perspektivy klinického použití systémové enzymoterapie

Koševenko J.N., Smirnova N.S.

Oddělení dermatoalergologie, Dětská nemocnice Ministerstva zdravotnictví Ruské federace, Moskva; Institut plastické chirurgie a kosmetologie Ministerstva zdravotnictví Ruské federace, Moskva

Mezinárodní konference "Nové aspekty systémové enzymoterapie" 21.-22. 1. 1999, Moskva
Rossijskij zhurnal kozhnych i venericeskich boleznej (1999): 1, 1 – 6.


Preparátem Wobenzym bylo léčeno 333 pacientů ve věku 3-14 let s různými dermatózami. Největší podíl pacientů tvořily děti s atopickou dermatitidou (30 %), dále následovaly podle četnosti alopecia areata, ekzém, psoriáza, akné vulgaris, sklerodermie a další diagnózy. U dětí se kromě kožních projevů vyskytovaly různé patologie zažívacího traktu, ledvin, nosohltanu atd. K nejčastějším patřily reaktivní pankreatitida, dyskinéza žlučových cest, dyskinéza tlustého střeva, duodenogastrický reflux, vyskytovala se i hypertrofie krčních a nosních mandlí, alergická rinita a bronchiální astma.
Účinnost léčby byla hodnocena podle klinických projevů aktivity zánětlivého procesu (erytém, lichenifikace, mokvání, intenzita růstu vlasů, atd.), podle charakteru průběhu onemocnění a jeho recidiv, neuropsychického stavu pacienta a dalších klinických ukazatelů a to jak v průběhu léčení, tak po jeho ukončení. Z objektivních parametrů byly sledovány ukazatele buněčné i humorální imunity – počet T- a B-lymfocytů v krvi, hladiny imunoglobulinů a cirkulujících imunokomplexů.
Aby se vyloučily vedlejší účinky léčby u dětských pacientů, bylo vypracováno speciální schéma dávkování v závislosti na věku a patologii pacientů. To spočívá v postupném zvyšování dávky preparátu v průběhu 4 – 8 týdnů ( s věkem se prodlužuje doba podávání). Po dosažení plné terapeutické dávky (5 – 9 drg. /den) pacient na ní setrvává po dobu 1,5 – 2 měsíců a pak v sestupném pořadí opět lék vysazuje v průběhu 4 – 8 týdnů. Minimální udržovací dávku pak pacienti dostávají do plného ústupu projevů onemocnění. Výsledky léčby pacientů byly srovnávány s kontrolní skupinou, která dostávala pouze obvyklou komplexní léčbu bez Wobenzymu.
Výsledky studie prokázaly vyšší efektivitu léčby v pokusné skupině. Doba potřebná k dosažení ústupu klinických projevů onemocnění se zkrátila v průměru 2x (14 –15 dní místo 28 - 30 dnů pobytu ve stacionáři), doba trvání klinické remise se prodloužila v průměru 2 – 8x (z 1,5 – 6 měsíců až na 1 – 2 roky). Je třeba podotknout, že ve sledované skupině se významně snížila spotřeba obvykle užívaných preparátů, což snižuje nejen nákladnost léčby, ale i zátěž dětského organizmu.
Na několika kasuistikách autoři dokumentují laboratorní změny v průběhu léčby Wobenzymem. Pozoruhodné je snížení až normalizace zvýšených hladin IgE a CIK.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.