MUCOS Pharma CZ

Volkmannova kontraktura - závažná komplikace suprakondylické fraktury humeru u dětí

Gál P.

Klinika dětské chirurgie a traumatologie FN v Brně

Úrazová chirurgie 1998, Roč. 6., č. 3, str. 16-23


Souhrn

Na klinice dětské chirurgie a traumatologie v Brně osetřujeme průměrně 5000 zlomenin za rok. Za období 6 let (1992 - 1997) jsme pro suprakondylickou zlomeninu ošetřili 308 pacientů ve věku do 15 let. Z toho 22 zlomenin I. stupně dle Felsenreicha ambulantně a 286 zlomenin za hospitalizace. Celkem 34 byly nedislokované I. typu a 252 dislokované II. a III. typu dle Felsenreicha. Pouze čtyři zlomeniny byly flekčního typu. Klasickou Volkmannovu kontrakturu, jako pozdní následek cirkulační poruchy, jsme pozorovali za toto období v pěti případech tj. v 1,6% případů, vždy jako následek zavřené extenční zlomeniny II. nebo III. typu. Ve čtyřech případech vznikla po sekundární manipulaci se zlomeninou. V prevenci vzniku považujeme za klíčové včasné ošetření zlomeniny metodou perkutánní fixace, která zamezí možné redislokaci, komplexní monitoraci stavu končetiny včetně případné permanentní monitorace intrafasciálních tlaků. Dále pak adekvátní včasný farmakologický terapeutický zásah, doplněný správně provedenou fasciotomií.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.