MUCOS Pharma CZ

Systémová enzymoterapie v dětské traumatologii – první zkušenosti

Gál P., Teyschl O., Tecl F.

Klinika dětské chirurgie a traumatologie FDN, Brno

Česko-slovenská Pediatrie 1998, Roč. 53, Suppl. 1, str. 44-45 - ISSN 0069-2328


Autoři prezentují první zkušenosti s použitím systémové enzymoterapie v dětské traumatologii. První výsledky ukazují na vhodnost použití SE jako doplňku adekvátní a včasné chirurgické léčby.
Literární prameny o využití systémové enzymoterapie jsou zejména v poslední době značně bohaté. Enzymoterapie je užívána v plastické chirurgii, v léčbě bolesti pohybového aparátu, v proktologii, u operací tepen, v onkologii, břišní chirurgii, ve sportovním lékařství apod.
V traumatologii dospělých je využívána pro příznivější průběh pooperačních stavů. Studie prokázaly výrazně pozitivní efekt při léčbě otevřených zlomenin a v léčbě poranění měkkých tkání, dále v příznivém ovlivnění pooperačního průběhu po otevřených operacích kolenního kloubu a po artroskopických menisektomiích.
Za prokázané a ověřené lze považovat fibrinolytické, trombolytické a lipolytické účinky s následným poklesem krevní viskozity a tím zlepšení reologických vlastností krve. Antiedematózní efekt SE je dán také ovlivněním onkotického tlaku a zlepšením mikrocirkulace v postižené tkáni. Příznivě dále ovlivňuje mediátory zánětu, efekt je někdy přirovnáván k užití steroidů. Urychlenou degradací mediátorů zánětu a toxických metabolických produktů, jakož i modulací adhezivních molekul, dochází také k výraznému efektu antiflogistickému, nikoliv však tlumením zánětu, ale optimalizací jeho procesu se snížením rizika přechodu v chronický. Výše uvedené efekty jsou následovány efektem analgetickým.
Na základě literárních údajů a teoretických, v praxi ověřených předpokladů jsme se rozhodli použít systémovou enzymoterapii v dětské traumatologii. Testovali jsme použití SE u pacientů se suprakondylickou zlomeninou humeru, u pacientů s otevřenými zlomeninami a u úrazů s těžkým zhmožděním měkkých tkáníi a dále při podezření na compartment syndrom. První zkušenosti s využitím SE ukazují na vhodnost použití jako doplňkové léčby. Prioritním zůstává včasné a adekvátní chirurgické ošetření.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.