MUCOS Pharma CZ

Systémová enzymoterapie u osteosyntéz dlouhých kostí

Kameníček V.1, Holaň P.2

1Chirurgické oddělení Nemocnice Bílovec
2Chirurgické oddělení Nemocnice Nový Jičín

Rozhledy v chirurgii 1999, Roč. 78., č. 6, str. 279-281

(16-06-2)


Souhrn

Autoři se ve svém sdělení zaměřili na využití systémové enzymoterapie v traumatologii, především na její antiedémové, fibrinolytické a analgetické účinky v pooperačním období po osteosyntézách dlouhých kostí. U skupiny 40 pacientů byly sledovány pooperační změny objemu operovaných končetin. Byl zjištěn velmi výrazný antiedémový účinek preparátu Phlogenzym. Autoři poukazují na velký význam antiedémové léčby a uvádí tak možnosti systémové enzymoterapie v této oblasti.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.