MUCOS Pharma CZ

Selhání primární osteosyntézy suprakondylické zlomeniny humeru u dětí, reosteosyntéza zavřenou rerepozicí a perkutánní fixací

Gál P.

Centrum dětské traumatologie, Klinika dětské chirurgie a traumatologie, Brno.

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechosl., 1999, 66., str. 10-14


Souhrn

Za obdobi 6,5 roku (1992 až polovina roku 1998) jsme na Klinice dětské chirurgie a traumatologie v Brně ošetřili celkem 335 suprakondylických zlomenin humeru u dětí do 15 let věku. U pěti pacientů jsme řešili stav po selhání primární osteosyntézy, provedené buď otevřenou metodou, nebo metodou perkutánní fixace. Všechny případy byly vyřešeny perkutánní transfixací po konzervativní rerepozici. Celkové výsledky lze zatím hodnotit pouze u dvou pacientů: 1krát jako výborný, 1krát jako dobrý. Selhání osteosyntézy je způsobeno téměř výhradně chybou v technickém provedení.Tento typ zlomeniny vyžaduje značnou pozornost a adekvátní terapeutický přístup při odpovídajícím technickém vybavení.
Klíčová slova: suprakondylická zlomenina
humeru u dětí, selhání osteosyntézy, perkutánní fixace.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.