MUCOS Pharma CZ

Lymfedém a možnosti jeho terapeutického ovlivnění

Navrátilová Z.

I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně

Lymfo 2000, Praha 13. - 14. 10. 2000
Praktická flebologie - supplement 2000, Roč. IX, str. 6-10.

(17-13-2)


Souhrn: 

Lymfedém, nehledě na etiologii, není kauzálně léčitelné onemocnění, ale existují různé léčebné metody, které jsou schopné otok ovlivnit. Každý otok vzniká v důsledku dysbalance mezi kapilární filtrací a lymfatickou drenáží. Principem fyzikální terapie je zlepšit drenáž intersticiální tekutiny a makromolekul z oteklých částí těla do fyziologicky fungujících partií lymfatických uzlin.
Komplexní fyzikální terapie, tj. manuální mízní drenáž, intermitentní přístrojová lymfodrenáž, kompresivní obvaz a cvičení, jsou nejdůležitější součásti současné léčby lymfedému. Chirurgické řešení je indikováno u lymfedému genitálu. Mikrochirurgické zákroky se využívají u některých definovaných forem lymfedému.

Klíčová slova: typy lymfedému - klinický obraz - terapie

Výtah z článku:
Lymfedém se nazývá otok v důsledku postižení lymfatického systému. Je to chronické onemocnění, které postihuje nejčastěji končetiny, nemocné ohrožuje opakovanými infekcemi a výrazně narušuje kvalitu jejich života. Z klinického hlediska se rozlišují 4 stupně lymfedému: latentní (nedochází k manifestaci otoku), reverzibilní (přechodně vzniká viditelný nebo hmatatelný otok), ireverzibilní (trvalý otok při přetížení dysfunkčního lymfatického systému), elefantiáza. Z patofyziologického hlediska rozlišujeme lymfedém primární, (lymphoedema praecox, vznikne-li do 35 let a lymphoedema tardum, při vzniku po 35. roce věku), kdy není známa příčina vzniku, a sekundární, který může být způsoben obstrukcí proximálních lymfatických uzlin a kolektorů, špatným tokem lymfy nebo postižením iniciálních míznic. Existuje určitý časový interval mezi postižením lymfatického systému a vznikem otoku - období latentního lymfedému. Nejčastější příčinou vzniku sekundárního lymfedému je trauma, záněty typu lymfangitidy, malignity, iatrogenní postižení - např. rtg zářením, chirurgickým zákrokem apod. Specifické postavení mezi sekundárními lymfedémy zaujímá tzv. postmastektomický lymfedém, který vzniká častěji u pacientek s postižením axilárních lymfatik - ať už anatomickou abnormalitou, či chirurgickým zákrokem, nebo zářením. Nejčastější komplikací primárního i sekundárního lymfedému jsou infekce, zejména interdigitální mykózy a erysipel. Komplexní terapie lymfatických otoků zahrnuje manuální mízní drenáž, přístrojovou mízní drenáž, kompresivní bandáž a cvičení. V první fázi - fázi redukce otoku- aplikujeme lx denně manuální mízní drenáž, intermitentní přístrojovou pressoterapii, kompresi vícevrstevným obvazem a současně pacient alepoň 2x denně cvičí. Po stabilizaci stavu nastupuje druhá fáze léčby - fáze udržovací terapie, která se může pohybovat od několika měsíců (sekundární lymfedém) až k celoživotnímu ošetření (primární lymfedém). Manuální a přístrojová lymfodrenáž mají své kontraindikace: maligní onemocnění, akutní bakteriální infekce, horečnaté infekční stavy a hnisavé kožní rány. Mezi relativní kontraindikace patří srdeční selhávání asthma cardiale, asthma bronchiale a chronická bronchitida, hyperthyreosa, hypotonie a vysoký krevní tlak. Ke komplexní terapii patří ještě terapie lymfotropními léky (Wobenzym, Detralex, Cyclo-3-fort). Diuretika nemají opodstatnění, neboť efekt je krátkodobý a pacientovi neprospívá. Důležitá je prevence infekce, pravidelná péče o kůži a aktivní spolupráce pacienta.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.