MUCOS Pharma CZ

Klinické využití systémové enzymoterapie v traumatologii a ortopedii

Neverov V.A., Klimov A.V.

Petrohradská lékařská akademie postgraduálního vzdělávání, Rusko

Vestnik chirurgii 1999, č. 1., abst. 158, str. 41-44


Systémová enzymoterapie se na pracovišti autorů používá od roku 1995. Podávají přehled zkušeností s jejím užitím u 140 pacientů (68 mužů, 72 žen) ve věku 16-74 let, kteří byli rozděleni do 4 skupin.
Skupina 1: 59 pacientů s různými jednoduchými nebo mnohočetnými zlomeninami. Pacienti dostávali Wobenzym - v průběhu prvního týdne 3x10 drg. denně, druhý týden 3x7 drg.
Skupina 2: 51 pacientů po implantaci endoprotéz velkých kloubů primárních i opakovaných. Pacienti dostávali Wobenzym - v průběhu prvního týdne 3x10 drg. denně, druhý týden 3x7 drg., třetí a čtvrtý týden 3x5 drg.
Skupina 3: pacienti, kterým byla provedena replantace prstů ruky a pacienti s těžkými otevřenými poraněními ruky. Pacienti dostávali Wobenzym - v průběhu prvního týdne 3x7 drg. denně, druhý, třetí a čtvrtý týden 3x5 drg.
Skupina 4: 26 pacientů s degenerativními dystrofickými poruchami pohybového aparátu stádia II-III. Pacienti dostávali Wobenzym - v průběhu prvního a druhého týdne 3x7 drg. denně, třetí a čtvrtý týden 3x5 drg.
Byly vytvořeny také kontrolní skupiny, které byly srovnatelné z hlediska pohlaví, věku, sociální skupiny, závažnosti a doby trvání traumatu, charakteru onemocnění nebo zranění.
Po 2-3 dnech léčby Wobenzymem u pacientů s traumaty znatelně ustupovalo napětí tkání a bolesti a 5. den se otok zmenšil v průměru o 40%, ustupovaly hematomy. U pacientů se zlomeninami bérce se nevyskytly žádné subepidermální puchýře a u zlomenin lokalizovaných v blízkosti kloubů nebyly nalezeny v kloubech žádné výpotky. Pokud zlomenina procházela kloubem, byla punkce nutná pouze v den přijetí. U pacientů skupiny 2 došlo k redukci otoku o 40% po 4 dnech léčby Wobenzymem a 8. – 10. den rozdíl obvodu horní třetiny stehna operované a zdravé končetiny tvořil 7 - 10 mm. Podávání narkotických analgetik bylo nutné pouze v prvních 2 dnech po operaci. Rány se hojily per primam, pooperační jizvy byly bez keloidů. U pacientů s replantovanými prsty vymizel otok a promodrání ke konci třetího týdne léčby. Nevyskytly se ischemické komplikace. K odloučení nekróz došlo u pacientů se závažnými traumaty měkkých tkání ruky po 7 dnech léčby Wobenzymem. U těchto pacientů byla pozorována dobrá regenerace tkáně. U 38% pacientů skupiny 4 došlo ke zlepšení celkového stavu a k redukci bolesti při pohybu a prakticky vymizely “startovací bolesti”. Mohla být vysazena nesteroidní antirevmatika.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.