MUCOS Pharma CZ

Hojení ran za patologických podmínek

MUDr. Martin Wald

Chirurgická klinika UK, 2. LF a FN Motol

Interní medicína pro praxi 2002, č. 10, str. 6 – 10  

(16-10-2)


Článek se zabývá problematikou hojení ran. V prvé části stručně popisuje fyziologii hojení, ve druhé části pak nejčastější lokální a systémové příčiny poruch hojení ran. Jejich znalost je předpokladem správné diferenciální diagnózy, a to nejen při již vzniklé poruše hojení, nýbrž i pro její optimální a účinnou prevenci (chirurgické výkony u rizikových pacientů). Ve třetí části zmiňuje farmakologickou podporu hojení s důrazem na použití léků ze skupiny systémové enzymoterapie.

Klíčová slova: hojení rány, systémové poruchy, farmakologická podpora, systémové enzymoterapie.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.