MUCOS Pharma CZ

Compartment syndrom při poranění horní končetiny u dětí

Gál P., Melichar I.

Centrum dětské traumatologie - Klinika dětské chirurgie a traumatologie. FN Brno

Rozhledy v  chirurgii 1999, Roč. 78, č. 1, str. 40-44.


Souhrn:

V Centru dětské traumatologie v Brně jsme za období posledních deseti let sledovali 22 pacientů pro podezření z compartment syndromu na horní končetině. Z toho jsme provedli incize intrafasciálních prostorů ve 12 případech, na předloktí 9krát a na ruce 3krát. Dalších 10 pacientů jsme léčili konzervativními postupy. Celkové výsledky lécby jsou, az na jednu pacientku s rozvinutou Volkmannovou kontrakturou, velmi dobré, následkyjsou pouze kosmetické. Compartment syndrom je závažnou akutní příhodou v dětské traumatologii. Trvalym nasled-kAm tohoto syndromu může zabrínit především včasná diagnostika a adekvátní terapie. Je proto nutné, abychom na možnost vzniku této závažné komplikace trvale pomýšleli.
Klíčová slova:
Compartment syndrom - dětský věk - horní končetina

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.