MUCOS Pharma CZ

Compartment syndrom při poranění dolní končetiny u dětí

Gál P., Melichar I.

Centrum dětské traumatologie - Klinika dětské chirurgie a traumatologie FN, Brno

Rozhledy v  chirurgii 1999,  Roč. 78, č. 2, str. 55 - 58.


Souhrn

V Centru dětské traumatologie v Brně jsme za období posledních deseti let léčili pro podezření na compartment syndrom (CS), lokalizovaný na dolní končetině, celkem 22 pacientů. U 15 z nich byl CS potvrzen a v průběhu léčby provedeny incize intrafasciálních prostorů, z toho 13krát na bérci a 2krát na stehně. Konzervativní postup byl zvolen v 6 případech, kdy se zásadně diagnóza nepotvrdila, z toho 2krát na noze a 4krát na bérci. V diagnostice a léčbě jednoznačně preferujeme permanentní monitoraci intrafasciálních tlaků a včasné provedení adekvátních fasciotomií. Při správném postupu jsou léčebné výsledky dobré. Důležitá je prevence iatrogenního podílu na vzniku a rozvoji tohoto závažného syndromu, který je způsoben především pozdním stanovením diagnózy.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.