MUCOS Pharma CZ

Účinnost systémové enzymoterapie v komplexní léčbě revmatoidní artritidy

Mazurov, V. I., Lila, A. M., Klimko, N. N., Raimuev, K. V., Šemerovskaja, T. G., Alekseeva, T. G., Makulova, T. G.

Lékařská akademie pro postgraduální vzdělávání, Vojenská lékařská akademie, Městské revmatologické centrum, St. Petersburg, Rusko.


Bylo sledováno 156 pacientů (53 mužů a 103 žen) s revmatoidní artritidou (RA), kteří trpěli nemocí v rozmezí od 3 měsíců do 29 let. Ve 28 případech byla diagnostikována RA artikulárního typu a ve 128 případech onemocnění artikulárně-viscerálního typu. 119 pacientů (76%) mělo seropozitivní typ RA. Nejčastějšími projevy RA byly, kromě artikulárních projevů, anemie (71%), amyotrofie (68%), horečka (62%), lymfadenopatie (45%), splenomegalie (39%) a revmatické uzlíky (23%). U 26 pacientů vykazovalo onemocnění intenzitu l. stupně, u 82 pacientů 2. stupně a u 48 pacientů 3. stupně.
Všichni pacienti byli podrobeni rutinnímu klinickému (trvání ranní ztuhlosti, indexy Ritchie a Lee atd.) a laboratornímu vyšetření (rychlost sedimentace erytrocytů - ESR, cirkulující imunitní komplexy - CIC, revmatoidní faktor - RF, imunoglobuliny atd.). Ve 36 případech byly stanoveny i hladiny IL-1(3 a TNF-a, v krevním séru a statut interferonu (koncentrace sérového interferonu (INF), stimulovaná produkce INF-a a INF-g).
Sledovaní pacienti byli rozděleni do dvou skupin. 1. skupina (65 pacientů) dostávala NSAID, metotrexát v dávce 7,5-10 mg týdně. 2. skupina (91 pacientů) dostávala NSAID, metotrexát a Wobenzym v dávce 21-30 dražé denně v závislosti na stupni intenzity onemocnění. 14. pacientům s RA ze 2. skupiny, jejichž onemocnění dosahovalo stupně 3, byl podáván Phlogenzym v dávce 2 tablety 3x denně po dobu 1,5-2 měsíce a dále Wobenzym v dávce 21 dražé denně.
Účinnost terapie byla hodnocena lékařem na základě klinických a laboratorních nálezů a pacientem podle jeho subjektivních pocitů pomocí tříbodové stupnice.
Výsledky studie poukazují na vysokou účinnost systémové enzymoterapie v komplexní léčbě RA pacientů. Použití těchto léků vedlo k rychlejší regresi klinických a laboratorních nálezů a ke snížení hladiny protizánětlivých cytokinů (IL-1b a TNF-a) a sérového interferonu. Dávku NSAID bylo možno u 61 pacientů snížit při současném podávání Wobenzymu o 50-75%. Dávka metotrexátu byla snížena z 10 na 5 mg týdně u 20,9% pacientů.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.