MUCOS Pharma CZ

Wobenzym v liečbe vaskulitíd

Štvrtinová V. 

II. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Praktická flebologie 1999, Roč. VIII, č. 3, str. 109-110.

(17-13-1)


Súhrn 

Diagnostika vaskulitid je velmi složitá a jejich léčba často málo úspěšná. Vaskulitidy tvoří skupinu heterogenních onemocnění, která jsou způsobená zánětem cévní stěny, přičemž v konečném důsledku dochází k ischémii a nekróze tkání, které jsou vyživované postiženými cévami. Zánět cévy může vzniknout de novo jako esenciální porucha stěny cévy, (primární vaskulitida), nebo vzniká v rámci jiného základního onemocnění (sekundární vaskulitida). Wobenzym podporuje fyziologický průběh zánětu a zrychluje reparační mechanismy.Kromě jiného mobilizuje imunokomplexy deponované v cévní stěně, eliminuje cirkulující imunokomplexy, aktivuje makrofágy a zvyšuje fagocytózu, a proto se využívá v léčbě systémových vaskulitid. Soubor našich pacientů byl následovný: thromboangiitis obliterans – 5 pacientů, Takayasuova arteritida – 1 žena, Wegenerova granulomatóza – 1 muž, Sharpův syndrom (MCTD) – 1 žena. U všech pacientů jsme podávali Wobenzym dlouhodobě (minimálně půl roku) v dávce 3 x 3 drg. první měsíc a potom v dávce 3 x 2 drg. U všech pacientů došlo k subjektivnímu zlepšení a též k poklesu zánětlivé aktivity – a to sedimentace erytrocytů, počtu leukocytů, CRP. U 5 pacientů s obliterující thromboangiitidou jsme sledovali některé parametry aktivace leukocytů, jako např. aktivaci lysozomálních enzymů. Po léčbě Wobenzymem měla aktivita leukocytové elastázy klesající tendenci. Výsledky u malého počtu pacientů nelze statisticky hodnotit, ale lze říci, že terapie Wobenzymem má své místo v léčbě systémových vaskulitid, už pro svoje minimální nežádoucí účinky.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.