MUCOS Pharma CZ

Wobenzym v komplexní terapii infikovaných trofických defektů dolních končetin u pacientů s diabetem 2. typu

Zemljanska S.

Endokrinologický ústav, Kyjev, Ukrajina

III. Národní kongres gerontologů Ukrajiny, Kyjev, 2000


Syndrom diabetické nohy je jednou z nejčastějších komplikací diabetu. Přibližně 50 – 70% netraumatických amputací dolních končetin je provedeno pro hnisavé nekrotické afekce u diabetiků. Cílem prezentovaného sdělení bylo sledování efektu preparátu Wobenzym na hojení infikovaných neuropatických a neuroischemických trofických defektů u diabetiků 2. typu. Do studie bylo zařazeno 34 diabetiků s infikovanými trofickými defekty II.-III. stupně. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin: kontrolní skupina dostávala systémově širokospektrá antibiotika, bylo prováděno ošetření a drenáž rány a pravidelné převazy; pokusná skupina dostávala kromě výše uvedené terapie navíc Wobenzym v dávce 3x5 drg. denně. Výsledky prokázaly, že u pacientů léčených enzymy rychleji vymizely projevy zánětlivého procesu. K zahojení rány došlo u enzymy léčených pacientů v průměru po 3,1 měsících, v kontrolní skupině po 8,2 měsících.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.